http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
16/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV11
100N
05
200N
782
400N
9881
3145
1038
1TR
7234
3TR
95100
12903
53220
01855
80317
43663
48073
10TR
80066
32238
20TR
31488
30TR
28984
ĐB
763628
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 5,0,3
8 1 7
8 2 0,8
0,6,7 3 8,4,8
3,8 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4,5 5 5
6 6 3,6
1 7 3
3,3,8,2 8 2,1,8,4
9
Kết quả xổ số Trà Vinh
09/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV10
100N
42
200N
284
400N
6390
3237
4327
1TR
2335
3TR
20144
67995
75027
42571
92710
03303
28418
10TR
30234
60941
20TR
75278
30TR
32814
ĐB
702647
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/03/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/03/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 3
7,4 1 0,8,4
4 2 7,7
0 3 7,5,4
8,4,3,1 4 2,4,1,7
Chục Số Đơn vị
3,9 5
6
3,2,2,4 7 1,8
1,7 8 4
9 0,5
Kết quả xổ số Trà Vinh
02/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV09
100N
15
200N
002
400N
1507
9699
7916
1TR
2272
3TR
84530
66296
38416
44853
95120
35627
36377
10TR
97202
33966
20TR
18553
30TR
53123
ĐB
197406
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/03/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 2,7,2,6
1 5,6,6
0,7,0 2 0,7,3
5,5,2 3 0
4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
1,9,1,6,0 6 6
0,2,7 7 2,7
8
9 9 9,6
Kết quả xổ số Trà Vinh
23/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV08
100N
69
200N
442
400N
9527
2386
8771
1TR
3642
3TR
66010
30182
49627
12209
07976
21778
76173
10TR
09069
78020
20TR
78310
30TR
89510
ĐB
191556
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/02/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,2,1,1 0 9
7 1 0,0,0
4,4,8 2 7,7,0
7 3
4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 6
8,7,5 6 9,9
2,2 7 1,6,8,3
7 8 6,2
6,0,6 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
16/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV07
100N
55
200N
124
400N
5485
1561
4020
1TR
0605
3TR
60698
14703
40563
57806
18092
25372
78757
10TR
84691
16686
20TR
77461
30TR
43907
ĐB
498483
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/02/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,3,6,7
6,9,6 1
9,7 2 4,0
0,6,8 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5,8,0 5 5,7
0,8 6 1,3,1
5,0 7 2
9 8 5,6,3
9 8,2,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
09/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV06
100N
23
200N
429
400N
6931
2223
1268
1TR
5927
3TR
11830
42068
19490
78636
44579
22225
49803
10TR
37847
81446
20TR
33154
30TR
03831
ĐB
885702
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/02/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3,2
3,3 1
0 2 3,9,3,7,5
2,2,0 3 1,0,6,1
5 4 7,6
Chục Số Đơn vị
2 5 4
3,4 6 8,8
2,4 7 9
6,6 8
2,7 9 0
Kết quả xổ số Trà Vinh
02/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV05
100N
83
200N
918
400N
9203
2921
1564
1TR
4079
3TR
11332
12169
25111
56218
96125
40811
95880
10TR
11573
56037
20TR
53048
30TR
86007
ĐB
089148
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/02/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7
2,1,1 1 8,1,8,1
3 2 1,5
8,0,7 3 2,7
6 4 8,8
Chục Số Đơn vị
2 5
6 4,9
3,0 7 9,3
1,1,4,4 8 3,0
7,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )