http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
15/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV37
100N
99
200N
616
400N
8935
4562
3739
1TR
7150
3TR
77600
25987
82179
23629
61979
60946
46024
10TR
45123
44904
20TR
57039
30TR
46386
ĐB
114678
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 0,4
1 6
6 2 9,4,3
2 3 5,9,9
2,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 0
1,4,8 6 2
8 7 9,9,8
7 8 7,6
9,3,7,2,7,3 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
08/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV36
100N
17
200N
842
400N
9619
7539
4587
1TR
6657
3TR
98121
12807
38310
33278
46717
24887
58811
10TR
68074
66865
20TR
39299
30TR
09475
ĐB
190631
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/09/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
2,1,3 1 7,9,0,7,1
4 2 1
3 9,1
7 4 2
Chục Số Đơn vị
6,7 5 7
6 5
1,8,5,0,1,8 7 8,4,5
7 8 7,7
1,3,9 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
01/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV35
100N
32
200N
743
400N
0745
7311
4880
1TR
4068
3TR
30046
25764
11288
52130
08072
29163
83631
10TR
29275
65296
20TR
09557
30TR
19350
ĐB
136740
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/09/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/09/2017  
Chục Số Đơn vị
8,3,5,4 0
1,3 1 1
3,7 2
4,6 3 2,0,1
6 4 3,5,6,0
Chục Số Đơn vị
4,7 5 7,0
4,9 6 8,4,3
5 7 2,5
6,8 8 0,8
9 6
Kết quả xổ số Trà Vinh
25/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV34
100N
99
200N
213
400N
2326
7550
5364
1TR
2749
3TR
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
10TR
12363
04944
20TR
80076
30TR
65109
ĐB
171717
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/08/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
4,7 1 3,5,7
2 6,5
1,6 3 9
6,4 4 9,1,4
Chục Số Đơn vị
2,5,1 5 0,5,8
2,7 6 4,3
1 7 1,6
5 8
9,4,3,0 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
18/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV33
100N
93
200N
404
400N
1424
3345
6506
1TR
7078
3TR
46634
48177
82740
25793
25024
17997
91586
10TR
39870
01579
20TR
51930
30TR
88792
ĐB
745751
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/08/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,7,3 0 4,6
5 1
9 2 4,4
9,9 3 4,0
0,2,3,2 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4 5 1
0,8 6
7,9 7 8,7,0,9
7 8 6
7 9 3,3,7,2
Kết quả xổ số Trà Vinh
11/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV32
100N
36
200N
932
400N
2848
7736
4885
1TR
1626
3TR
59825
06838
67451
66381
22609
79056
77155
10TR
94264
05263
20TR
15508
30TR
91147
ĐB
606742
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/08/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9,8
5,8 1
3,4 2 6,5
6 3 6,2,6,8
6 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
8,2,5 5 1,6,5
3,3,2,5 6 4,3
4 7
4,3,0 8 5,1
0 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
04/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV31
100N
69
200N
765
400N
8451
2386
2521
1TR
4030
3TR
89746
91149
18226
31095
85467
77783
03853
10TR
86963
56711
20TR
40330
30TR
16951
ĐB
401496
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/08/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3 0
5,2,1,5 1 1
2 1,6
8,5,6 3 0,0
4 6,9
Chục Số Đơn vị
6,9 5 1,3,1
8,4,2,9 6 9,5,7,3
6 7
8 6,3
6,4 9 5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )