http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
17/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV46
100N
72
200N
438
400N
1054
7254
8096
1TR
4065
3TR
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
10TR
09631
98950
20TR
34878
30TR
62673
ĐB
943050
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5,5 0 7
3 1 8
7 2 9
7 3 8,1
5,5 4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4,4,0,0
9,7 6 5,0
0 7 2,5,6,8,3
3,9,1,7 8
2 9 6,8
Kết quả xổ số Trà Vinh
10/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV45
100N
73
200N
214
400N
1672
4989
2921
1TR
2644
3TR
53377
24716
08782
55299
09814
30886
93641
10TR
75481
09989
20TR
69424
30TR
68440
ĐB
119024
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/11/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,4,8 1 4,6,4
7,8 2 1,4,4
7 3
1,4,1,2,2 4 4,1,0
Chục Số Đơn vị
5
1,8 6
7 7 3,2,7
8 9,2,6,1,9
8,9,8 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
03/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV44
100N
56
200N
924
400N
1601
6679
1427
1TR
7678
3TR
72405
50982
08161
21560
28859
83464
74077
10TR
12721
09862
20TR
75276
30TR
40548
ĐB
340401
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/11/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,5,1
0,6,2,0 1
8,6 2 4,7,1
3
2,6 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5 6,9
5,7 6 1,0,4,2
2,7 7 9,8,7,6
7,4 8 2
7,5 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
27/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV43
100N
73
200N
494
400N
3783
3348
9664
1TR
5207
3TR
13839
16903
44599
45624
46487
23129
30775
10TR
12189
59925
20TR
10293
30TR
10447
ĐB
116804
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/10/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,4
1
2 4,9,5
7,8,0,9 3 9
9,6,2,0 4 8,7
Chục Số Đơn vị
7,2 5
6 4
0,8,4 7 3,5
4 8 3,7,9
3,9,2,8 9 4,9,3
Kết quả xổ số Trà Vinh
20/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV42
100N
08
200N
924
400N
9247
1618
9627
1TR
5205
3TR
94338
84945
58646
96453
38898
21965
69328
10TR
49097
42858
20TR
11800
30TR
41349
ĐB
142177
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/10/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,5,0
1 8
2 4,7,8
5 3 8
2 4 7,5,6,9
Chục Số Đơn vị
0,4,6 5 3,8
4 6 5
4,2,9,7 7 7
0,1,3,9,2,5 8
4 9 8,7
Kết quả xổ số Trà Vinh
13/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV41
100N
60
200N
605
400N
8804
6373
3949
1TR
4415
3TR
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
10TR
75382
58843
20TR
27029
30TR
89092
ĐB
051890
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/10/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,2,3,9 0 5,4
1 5,7
8,9 2 0,9
7,6,4 3 0,7
0 4 9,6,3
Chục Số Đơn vị
0,1 5
4 6 0,3,7
1,3,6 7 3
8 2
4,2 9 2,0
Kết quả xổ số Trà Vinh
06/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV40
100N
36
200N
604
400N
6899
3804
6992
1TR
7355
3TR
08359
18533
11648
92702
75561
53278
37891
10TR
85620
11392
20TR
93417
30TR
67869
ĐB
728073
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/10/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,4,2
6,9 1 7
9,0,9 2 0
3,7 3 6,3
0,0 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
3 6 1,9
1 7 8,3
4,7 8
9,5,6 9 9,2,1,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )