http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
25/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV21
100N
15
200N
024
400N
6133
9816
4274
1TR
8228
3TR
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
10TR
03808
43454
20TR
54319
30TR
27914
ĐB
277784
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/05/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,5,8
2 1 5,6,9,4
2 4,8,1,8,5
3 3 3,7
2,7,5,1,8 4
Chục Số Đơn vị
1,2,0 5 4
1 6
0,3 7 4,9
2,2,0 8 4
7,1 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
18/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV20
100N
59
200N
965
400N
3226
3244
3813
1TR
5866
3TR
42235
40800
96581
15130
46169
44271
26175
10TR
89387
72525
20TR
11408
30TR
20797
ĐB
820545
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/05/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,8
8,7 1 3
2 6,5
1 3 5,0
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
6,3,7,2,4 5 9
2,6 6 5,6,9
8,9 7 1,5
0 8 1,7
5,6 9 7
Kết quả xổ số Trà Vinh
11/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV19
100N
56
200N
409
400N
2533
5208
0365
1TR
0001
3TR
16617
64534
30356
46688
17038
75826
08697
10TR
68794
07939
20TR
23420
30TR
78858
ĐB
822105
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/05/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,8,1,5
0 1 7
2 6,0
3 3 3,4,8,9
3,9 4
Chục Số Đơn vị
6,0 5 6,6,8
5,5,2 6 5
1,9 7
0,8,3,5 8 8
0,3 9 7,4
Kết quả xổ số Trà Vinh
04/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV18
100N
38
200N
816
400N
4893
4984
5266
1TR
5251
3TR
16058
86081
49414
36669
85123
24924
33079
10TR
51178
49533
20TR
42977
30TR
67217
ĐB
923726
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/05/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
5,8 1 6,4,7
2 3,4,6
9,2,3 3 8,3
8,1,2 4
Chục Số Đơn vị
5 1,8
1,6,2 6 6,9
7,1 7 9,8,7
3,5,7 8 4,1
6,7 9 3
Kết quả xổ số Trà Vinh
27/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV17
100N
27
200N
778
400N
5543
2674
6127
1TR
3912
3TR
52980
22781
20584
72627
95549
30350
57112
10TR
58742
37753
20TR
57401
30TR
81081
ĐB
516432
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/04/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 1
8,0,8 1 2,2
1,1,4,3 2 7,7,7
4,5 3 2
7,8 4 3,9,2
Chục Số Đơn vị
5 0,3
6
2,2,2 7 8,4
7 8 0,1,4,1
4 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
20/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV16
100N
71
200N
791
400N
6784
1601
7004
1TR
6234
3TR
36305
70160
50818
93192
59392
37026
15359
10TR
20154
35708
20TR
93440
30TR
17707
ĐB
234284
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/04/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 1,4,5,8,7
7,9,0 1 8
9,9 2 6
3 4
8,0,3,5,8 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 9,4
2 6 0
0 7 1
1,0 8 4,4
5 9 1,2,2
Kết quả xổ số Trà Vinh
13/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV15
100N
26
200N
542
400N
9497
8244
1393
1TR
2403
3TR
61742
76277
19082
38180
33230
56831
53940
10TR
87568
00914
20TR
14906
30TR
06957
ĐB
599354
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/04/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3,4 0 3,6
3 1 4
4,4,8 2 6
9,0 3 0,1
4,1,5 4 2,4,2,0
Chục Số Đơn vị
5 7,4
2,0 6 8
9,7,5 7 7
6 8 2,0
9 7,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )