http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
12/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV02
100N
42
200N
845
400N
4212
5464
3142
1TR
8839
3TR
87199
30643
94629
51720
23788
62432
18612
10TR
50738
25576
20TR
74859
30TR
43903
ĐB
600886
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
1 2,2
4,1,4,3,1 2 9,0
4,0 3 9,2,8
6 4 2,5,2,3
Chục Số Đơn vị
4 5 9
7,8 6 4
7 6
8,3 8 8,6
3,9,2,5 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
05/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV01
100N
54
200N
423
400N
9299
4471
7803
1TR
1149
3TR
11162
48783
74796
37205
72904
24296
45634
10TR
04741
44936
20TR
85668
30TR
96331
ĐB
438955
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/01/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,5,4
7,4,3 1
6 2 3
2,0,8 3 4,6,1
5,0,3 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0,5 5 4,5
9,9,3 6 2,8
7 1
6 8 3
9,4 9 9,6,6
Kết quả xổ số Trà Vinh
29/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV52
100N
47
200N
902
400N
3773
7066
9080
1TR
5522
3TR
74259
58469
48301
05659
12094
15557
47317
10TR
95396
61694
20TR
82611
30TR
98495
ĐB
016413
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/12/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,1
0,1 1 7,1,3
0,2 2 2
7,1 3
9,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 9,9,7
6,9 6 6,9
4,5,1 7 3
8 0
5,6,5 9 4,6,4,5
Kết quả xổ số Trà Vinh
22/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV51
100N
83
200N
315
400N
2488
6720
7733
1TR
1479
3TR
90132
22829
38800
52602
63433
34996
52406
10TR
95527
59098
20TR
88732
30TR
87270
ĐB
418153
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/12/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,0,7 0 0,2,6
1 5
3,0,3 2 0,9,7
8,3,3,5 3 3,2,3,2
4
Chục Số Đơn vị
1 5 3
9,0 6
2 7 9,0
8,9 8 3,8
7,2 9 6,8
Kết quả xổ số Trà Vinh
15/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV50
100N
01
200N
764
400N
7587
1928
3822
1TR
9552
3TR
47893
57187
24526
74928
61512
00176
53458
10TR
65797
17996
20TR
35677
30TR
99652
ĐB
431586
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/12/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1
0 1 2
2,5,1,5 2 8,2,6,8
9 3
6 4
Chục Số Đơn vị
5 2,8,2
2,7,9,8 6 4
8,8,9,7 7 6,7
2,2,5 8 7,7,6
9 3,7,6
Kết quả xổ số Trà Vinh
08/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV49
100N
40
200N
357
400N
6522
1900
6596
1TR
8056
3TR
34506
93001
00987
09190
47181
96824
47153
10TR
31949
26494
20TR
65935
30TR
22338
ĐB
241971
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/12/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,0,9 0 0,6,1
0,8,7 1
2 2 2,4
5 3 5,8
2,9 4 0,9
Chục Số Đơn vị
3 5 7,6,3
9,5,0 6
5,8 7 1
3 8 7,1
4 9 6,0,4
Kết quả xổ số Trà Vinh
01/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 26TV48
100N
69
200N
184
400N
3044
7167
8728
1TR
0078
3TR
31530
88277
70124
15718
06363
51983
63671
10TR
35321
31155
20TR
36485
30TR
69427
ĐB
655544
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/12/2017
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0
7,2 1 8
2 8,4,1,7
6,8 3 0
8,4,2,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5
6 9,7,3
6,7,2 7 8,7,1
2,7,1 8 4,3,5
6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )