http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
08/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV06
100N
08
200N
416
400N
5127
0530
8913
1TR
8212
3TR
63600
40846
45194
28308
54607
92788
11642
10TR
14073
59586
20TR
17949
30TR
22255
ĐB
755121
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,0,8,7
2 1 6,3,2
1,4 2 7,1
1,7 3 0
9 4 6,2,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
1,4,8 6
2,0 7 3
0,0,8 8 8,6
4 9 4
Kết quả xổ số Trà Vinh
01/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV05
100N
78
200N
941
400N
2583
5077
1682
1TR
7098
3TR
79224
63060
46888
05564
05232
95693
93560
10TR
76538
81309
20TR
45062
30TR
66696
ĐB
871027
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 9
4 1
8,3,6 2 4,7
8,9 3 2,8
2,6 4 1
Chục Số Đơn vị
5
9 6 0,4,0,2
7,2 7 8,7
7,9,8,3 8 3,2,8
0 9 8,3,6
Kết quả xổ số Trà Vinh
25/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV04
100N
99
200N
039
400N
3843
4792
8737
1TR
4049
3TR
55620
48722
48213
73470
40033
88428
66684
10TR
85123
61446
20TR
73341
30TR
67192
ĐB
604015
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
4 1 3,5
9,2,9 2 0,2,8,3
4,1,3,2 3 9,7,3
8 4 3,9,6,1
Chục Số Đơn vị
1 5
4 6
3 7 0
2 8 4
9,3,4 9 9,2,2
Kết quả xổ số Trà Vinh
18/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV03
100N
02
200N
968
400N
6936
4260
3837
1TR
1475
3TR
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
10TR
61576
48622
20TR
32421
30TR
05466
ĐB
320203
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,3
1,9,2 1 1,3
0,2 2 2,1
1,0 3 6,7,9
5,6 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4
3,6,7,6 6 8,0,4,6,6
3 7 5,6
6 8
3 9 1
Kết quả xổ số Trà Vinh
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV02
100N
60
200N
952
400N
8314
0683
5841
1TR
5514
3TR
09959
30509
44502
44165
24051
62784
15508
10TR
43467
25467
20TR
36799
30TR
13463
ĐB
095650
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,2,8
4,5 1 4,4
5,0 2
8,6 3
1,1,8 4 1
Chục Số Đơn vị
6 5 2,9,1,0
6 0,5,7,7,3
6,6 7
0 8 3,4
5,0,9 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV01
100N
32
200N
534
400N
7832
0735
9104
1TR
9449
3TR
62804
93043
12605
73035
13722
68716
32635
10TR
23750
81525
20TR
89687
30TR
13294
ĐB
097547
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,5
1 6
3,3,2 2 2,5
4 3 2,4,2,5,5,5
3,0,0,9 4 9,3,7
Chục Số Đơn vị
3,0,3,3,2 5 0
1 6
8,4 7
8 7
4 9 4
Kết quả xổ số Trà Vinh
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV52
100N
88
200N
162
400N
6893
8939
3437
1TR
4952
3TR
26100
77364
69919
75525
30352
48121
45804
10TR
20205
10749
20TR
13654
30TR
76653
ĐB
614134
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4,5
2 1 9
6,5,5 2 5,1
9,5 3 9,7,4
6,0,5,3 4 9
Chục Số Đơn vị
2,0 5 2,2,4,3
6 2,4
3 7
8 8 8
3,1,4 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )