http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV32
100N
27
200N
216
400N
9711
1903
4152
1TR
1826
3TR
08211
73131
14572
29944
99394
46796
29293
10TR
29576
86014
20TR
22268
30TR
25905
ĐB
634919
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
1,1,3 1 6,1,1,4,9
5,7 2 7,6
0,9 3 1
4,9,1 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2
1,2,9,7 6 8
2 7 2,6
6 8
1 9 4,6,3
Kết quả xổ số Trà Vinh
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV31
100N
95
200N
059
400N
3783
2403
7214
1TR
5885
3TR
33927
03540
88683
13884
31795
53540
50695
10TR
42333
23153
20TR
18431
30TR
17518
ĐB
459985
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
3 1 4,8
2 7
8,0,8,3,5 3 3,1
1,8 4 0,0
Chục Số Đơn vị
9,8,9,9,8 5 9,3
6
2 7
1 8 3,5,3,4,5
5 9 5,5,5
Kết quả xổ số Trà Vinh
27/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV30
100N
23
200N
843
400N
8813
8011
6587
1TR
3705
3TR
41623
63562
77792
83613
17209
63835
31416
10TR
19593
27723
20TR
06417
30TR
14616
ĐB
209884
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/07/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,9
1 1 3,1,3,6,7,6
6,9 2 3,3,3
2,4,1,2,1,9,2 3 5
8 4 3
Chục Số Đơn vị
0,3 5
1,1 6 2
8,1 7
8 7,4
0 9 2,3
Kết quả xổ số Trà Vinh
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV29
100N
79
200N
486
400N
7591
6008
5463
1TR
7262
3TR
62849
81096
61983
86887
80625
35633
62830
10TR
57203
13642
20TR
16567
30TR
14472
ĐB
312417
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,3
9 1 7
6,4,7 2 5
6,8,3,0 3 3,0
4 9,2
Chục Số Đơn vị
2 5
8,9 6 3,2,7
8,6,1 7 9,2
0 8 6,3,7
7,4 9 1,6
Kết quả xổ số Trà Vinh
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV28
100N
13
200N
903
400N
3088
5715
2448
1TR
3954
3TR
45277
19630
38675
51985
77427
17790
42666
10TR
44032
95211
20TR
02362
30TR
14143
ĐB
211892
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3
1 1 3,5,1
3,6,9 2 7
1,0,4 3 0,2
5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
1,7,8 5 4
6 6 6,2
7,2 7 7,5
8,4 8 8,5
9 0,2
Kết quả xổ số Trà Vinh
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV27
100N
94
200N
191
400N
8744
4810
7922
1TR
0701
3TR
06863
51768
70183
68962
81431
49189
63425
10TR
06978
88740
20TR
99213
30TR
44025
ĐB
524046
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1
9,0,3 1 0,3
2,6 2 2,5,5
6,8,1 3 1
9,4 4 4,0,6
Chục Số Đơn vị
2,2 5
4 6 3,8,2
7 8
6,7 8 3,9
8 9 4,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV26
100N
35
200N
264
400N
0518
2478
4866
1TR
0202
3TR
94135
92199
76771
24611
80609
78794
77205
10TR
42120
87157
20TR
75712
30TR
73593
ĐB
000066
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,9,5
7,1 1 8,1,2
0,1 2 0
9 3 5,5
6,9 4
Chục Số Đơn vị
3,3,0 5 7
6,6 6 4,6,6
5 7 8,1
1,7 8
9,0 9 9,4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )