http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
14/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV37
100N
03
200N
858
400N
9470
8159
3465
1TR
0265
3TR
63891
36508
27415
76499
00164
48207
54500
10TR
52762
34663
20TR
25276
30TR
32951
ĐB
603052
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/09/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 3,8,7,0
9,5 1 5
6,5 2
0,6 3
6 4
Chục Số Đơn vị
6,6,1 5 8,9,1,2
7 6 5,5,4,2,3
0 7 0,6
5,0 8
5,9 9 1,9
Kết quả xổ số Trà Vinh
07/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV36
100N
62
200N
111
400N
4625
7365
8070
1TR
0783
3TR
67101
92128
26627
30765
29454
75342
12499
10TR
98591
98480
20TR
88271
30TR
96613
ĐB
489358
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/09/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 1
1,0,9,7 1 1,3
6,4 2 5,8,7
8,1 3
5 4 2
Chục Số Đơn vị
2,6,6 5 4,8
6 2,5,5
2 7 0,1
2,5 8 3,0
9 9 9,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
31/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV35
100N
86
200N
303
400N
2927
3457
9931
1TR
6590
3TR
86675
40062
45449
38809
86286
86740
77621
10TR
46880
03147
20TR
94738
30TR
47328
ĐB
406276
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,8 0 3,9
3,2 1
6 2 7,1,8
0 3 1,8
4 9,0,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7
8,8,7 6 2
2,5,4 7 5,6
3,2 8 6,6,0
4,0 9 0
Kết quả xổ số Trà Vinh
24/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV34
100N
53
200N
191
400N
7950
0791
8947
1TR
7400
3TR
74544
24581
75558
83059
21182
98586
07310
10TR
26516
12434
20TR
33781
30TR
89011
ĐB
562660
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/08/2018  
Chục Số Đơn vị
5,0,1,6 0 0
9,9,8,8,1 1 0,6,1
8 2
5 3 4
4,3 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 3,0,8,9
8,1 6 0
4 7
5 8 1,2,6,1
5 9 1,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
17/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV33
100N
24
200N
882
400N
4359
3702
6401
1TR
8916
3TR
55651
03929
51487
87087
07207
30928
04935
10TR
52855
26468
20TR
64595
30TR
45359
ĐB
994356
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2,1,7
0,5 1 6
8,0 2 4,9,8
3 5
2 4
Chục Số Đơn vị
3,5,9 5 9,1,5,9,6
1,5 6 8
8,8,0 7
2,6 8 2,7,7
5,2,5 9 5
Kết quả xổ số Trà Vinh
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV32
100N
27
200N
216
400N
9711
1903
4152
1TR
1826
3TR
08211
73131
14572
29944
99394
46796
29293
10TR
29576
86014
20TR
22268
30TR
25905
ĐB
634919
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
1,1,3 1 6,1,1,4,9
5,7 2 7,6
0,9 3 1
4,9,1 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2
1,2,9,7 6 8
2 7 2,6
6 8
1 9 4,6,3
Kết quả xổ số Trà Vinh
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 27TV31
100N
95
200N
059
400N
3783
2403
7214
1TR
5885
3TR
33927
03540
88683
13884
31795
53540
50695
10TR
42333
23153
20TR
18431
30TR
17518
ĐB
459985
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
3 1 4,8
2 7
8,0,8,3,5 3 3,1
1,8 4 0,0
Chục Số Đơn vị
9,8,9,9,8 5 9,3
6
2 7
1 8 3,5,3,4,5
5 9 5,5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )