http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
16/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL11
100N
02
200N
786
400N
1296
7907
9093
1TR
0926
3TR
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
10TR
45153
12737
20TR
82615
30TR
87403
ĐB
450684
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,7,3
3 1 5
0,8 2 6,8
9,5,0 3 1,4,7
3,8 4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 6,0,3
8,9,2,5 6
0,3 7
2 8 6,5,2,4
9 6,3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
09/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL10
100N
03
200N
663
400N
4190
7125
0183
1TR
4351
3TR
06993
81891
58163
15801
39808
89940
53569
10TR
43717
75640
20TR
24432
30TR
34399
ĐB
771324
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/03/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/03/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,4 0 3,1,8
5,9,0 1 7
3 2 5,4
0,6,8,9,6 3 2
2 4 0,0
Chục Số Đơn vị
2 5 1
6 3,3,9
1 7
0 8 3
6,9 9 0,3,1,9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
02/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL09
100N
33
200N
683
400N
8252
9994
6937
1TR
3398
3TR
15707
62791
24266
21924
96961
67463
68322
10TR
19523
49442
20TR
39378
30TR
48510
ĐB
712654
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/03/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/03/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
9,6 1 0
5,2,4 2 4,2,3
3,8,6,2 3 3,7
9,2,5 4 2
Chục Số Đơn vị
5 2,4
6 6 6,1,3
3,0 7 8
9,7 8 3
9 4,8,1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
23/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL08
100N
94
200N
726
400N
9862
1142
0400
1TR
4636
3TR
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
10TR
90467
78815
20TR
98745
30TR
82825
ĐB
129277
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/02/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0
1 5,8,5
6,4 2 6,5
4,5 3 6
9 4 2,3,5
Chục Số Đơn vị
1,7,1,4,2 5 3
2,3 6 2,7,7
6,6,7 7 5,7
1 8
9 4,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
16/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL07
100N
07
200N
647
400N
5943
9325
1785
1TR
9100
3TR
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
10TR
24454
95477
20TR
02697
30TR
81027
ĐB
999138
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/02/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0
3,7 1
2 5,7,7
4 3 1,8
5 4 7,3
Chục Số Đơn vị
2,8,8,6 5 4
7 6 5
0,4,2,7,9,2 7 6,1,7
9,3 8 5,5
9 8,7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
09/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL06
100N
90
200N
117
400N
2219
2471
0131
1TR
1012
3TR
57581
15065
69663
21056
83275
75222
59694
10TR
48393
08019
20TR
59702
30TR
07209
ĐB
323775
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/02/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,9
7,3,8 1 7,9,2,9
1,2,0 2 2
6,9 3 1
9 4
Chục Số Đơn vị
6,7,7 5 6
5 6 5,3
1 7 1,5,5
8 1
1,1,0 9 0,4,3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
02/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL05
100N
13
200N
360
400N
3701
1626
0198
1TR
7664
3TR
47965
83317
55230
77786
12491
75825
86487
10TR
22516
14281
20TR
69144
30TR
63902
ĐB
460932
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/02/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 1,2
0,9,8 1 3,7,6
0,3 2 6,5
1 3 0,2
6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5
2,8,1 6 0,4,5
1,8 7
9 8 6,7,1
9 8,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )