http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
12/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL02
100N
74
200N
700
400N
1939
1813
5736
1TR
4671
3TR
51476
26053
46318
06132
99055
54590
13029
10TR
35017
13540
20TR
32752
30TR
05347
ĐB
344216
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,4 0 0
7 1 3,8,7,6
3,5 2 9
1,5 3 9,6,2
7 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,2
3,7,1 6
1,4 7 4,1,6
1 8
3,2 9 0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
05/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL01
100N
17
200N
261
400N
7202
8755
3356
1TR
4965
3TR
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
10TR
31609
69998
20TR
10670
30TR
78009
ĐB
018198
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/01/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 2,9,9
6,9 1 7,4
0 2
3
1 4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,6,0
5,7,6 6 1,5,6,8
1 7 6,0
8,6,9,9 8 8
0,0 9 1,8,8
Kết quả xổ số Vĩnh Long
29/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL52
100N
36
200N
313
400N
8608
9883
6422
1TR
1630
3TR
10266
63030
16036
16888
07935
00458
64245
10TR
04763
92626
20TR
47870
30TR
83170
ĐB
619390
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/12/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3,7,7,9 0 8
1 3
2 2 2,6
1,8,6 3 6,0,0,6,5
4 5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 8
3,6,3,2 6 6,3
7 0,0
0,8,5 8 3,8
9 0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
22/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL51
100N
69
200N
979
400N
7476
5729
1990
1TR
8205
3TR
83057
96828
19641
29465
94134
08081
42138
10TR
98306
02325
20TR
95730
30TR
33755
ĐB
926400
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/12/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,3,0 0 5,6,0
4,8 1
2 9,8,5
3 4,8,0
3 4 1
Chục Số Đơn vị
0,6,2,5 5 7,5
7,0 6 9,5
5 7 9,6
2,3 8 1
6,7,2 9 0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
15/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL50
100N
10
200N
189
400N
2216
3691
7741
1TR
1447
3TR
92761
99367
73833
97709
97141
59701
87824
10TR
92487
30961
20TR
42094
30TR
47519
ĐB
849517
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/12/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,1
9,4,6,4,0,6 1 0,6,9,7
2 4
3 3 3
2,9 4 1,7,1
Chục Số Đơn vị
5
1 6 1,7,1
4,6,8,1 7
8 9,7
8,0,1 9 1,4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
08/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL49
100N
08
200N
138
400N
6509
4135
8610
1TR
6097
3TR
06514
71954
29319
60552
96023
10800
64957
10TR
85346
99076
20TR
50764
30TR
55960
ĐB
856288
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/12/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,0,6 0 8,9,0
1 0,4,9
5 2 3
2 3 8,5
1,5,6 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 4,2,7
4,7 6 4,0
9,5 7 6
0,3,8 8 8
0,1 9 7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
01/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL48
100N
73
200N
764
400N
4244
1205
2099
1TR
8198
3TR
72084
20342
33964
13077
98049
14096
24397
10TR
19587
00755
20TR
69965
30TR
83664
ĐB
215595
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/12/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5
1
4 2
7 3
6,4,8,6,6 4 4,2,9
Chục Số Đơn vị
0,5,6,9 5 5
9 6 4,4,5,4
7,9,8 7 3,7
9 8 4,7
9,4 9 9,8,6,7,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )