http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
28/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 36VL46
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/04/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
21/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL16
100N
84
200N
914
400N
1669
1450
7792
1TR
0586
3TR
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
10TR
31035
12195
20TR
98231
30TR
32385
ĐB
912779
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/04/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 5
3,3 1 4
9 2
3 1,7,5,1
8,1 4
Chục Số Đơn vị
0,3,9,8 5 0,7,6
8,5 6 9
5,3 7 0,9
8 4,6,9,5
6,8,7 9 2,5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
14/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL15
100N
56
200N
825
400N
7026
1595
6047
1TR
7230
3TR
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
10TR
29266
26744
20TR
16492
30TR
65469
ĐB
702181
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/04/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/04/2017  
Chục Số Đơn vị
3,6,5 0
8 1
9 2 5,6,4
3 0
2,4 4 7,6,4
Chục Số Đơn vị
2,9,6 5 6,0
5,2,4,6 6 0,9,5,6,9
4,7 7 7
8 1
6,6 9 5,2
Kết quả xổ số Vĩnh Long
07/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL14
100N
18
200N
510
400N
8863
5206
6356
1TR
6655
3TR
49756
61668
04645
07866
38155
98361
39674
10TR
88733
44704
20TR
30118
30TR
42020
ĐB
788129
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/04/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 6,4
6 1 8,0,8
2 0,9
6,3 3 3
7,0 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4,5 5 6,5,6,5
0,5,5,6 6 3,8,6,1
7 4
1,6,1 8
2 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
31/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL13
100N
42
200N
826
400N
9671
8089
8261
1TR
9390
3TR
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
10TR
85620
03924
20TR
45193
30TR
65921
ĐB
275320
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/03/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9,2,2 0 2
7,6,2 1 4
4,4,0 2 6,0,4,1,0
6,9 3
1,7,2 4 2,8,2
Chục Số Đơn vị
5
2 6 1,3
7 1,4
4 8 9
8 9 0,0,3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
24/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL12
100N
03
200N
318
400N
2094
4597
6213
1TR
7403
3TR
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
10TR
63897
60266
20TR
14213
30TR
80820
ĐB
232758
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/03/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,3
1 8,3,7,2,3
4,1 2 0
0,1,0,4,1 3 4
9,3,4 4 9,4,2,3
Chục Số Đơn vị
5 8
6 6 6
9,1,9 7
1,5 8
4 9 4,7,7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
17/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL11
100N
79
200N
921
400N
4688
2864
4824
1TR
0647
3TR
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
10TR
29259
73628
20TR
45074
30TR
88861
ĐB
076903
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/03/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3
2,8,4,6 1
8 2 1,4,8
3,0 3 3
6,2,7,8,7 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 7,9
6 4,1
4,5 7 9,4,4
8,2 8 8,1,2,4
7,5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )