http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
25/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL21
100N
07
200N
750
400N
3780
7858
3640
1TR
5939
3TR
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
10TR
11263
58077
20TR
10917
30TR
94594
ĐB
934328
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/05/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8,4,5,4 0 7
1 7
7,9 2 8
6,6 3 9
7,9 4 0,0
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8,0
6 3,3
0,7,1 7 4,2,7
5,2 8 0
3 9 5,2,4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
18/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL20
100N
36
200N
165
400N
4776
4761
1075
1TR
8955
3TR
33667
88817
12891
10869
53596
73419
43164
10TR
70861
88032
20TR
94950
30TR
37427
ĐB
014217
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/05/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0
6,9,6 1 7,9,7
3 2 7
3 6,2
6 4
Chục Số Đơn vị
6,7,5 5 5,0
3,7,9 6 5,1,7,9,4,1
6,1,2,1 7 6,5
8
6,1 9 1,6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
11/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL19
100N
85
200N
033
400N
3620
1082
1862
1TR
3696
3TR
26075
88528
64495
11137
64648
67412
46023
10TR
12039
44360
20TR
46047
30TR
81352
ĐB
895054
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/05/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
1 2
8,6,1,5 2 0,8,3
3,2 3 3,7,9
5 4 8,7
Chục Số Đơn vị
8,7,9 5 2,4
9 6 2,0
3,4 7 5
2,4 8 5,2
3 9 6,5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
04/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL18
100N
84
200N
713
400N
8785
3400
0110
1TR
9740
3TR
82151
99334
34642
61157
96000
11589
23801
10TR
81525
22977
20TR
69329
30TR
25485
ĐB
344846
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/05/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1,4,0 0 0,0,1
5,0 1 3,0
4 2 5,9
1 3 4
8,3 4 0,2,6
Chục Số Đơn vị
8,2,8 5 1,7
4 6
5,7 7 7
8 4,5,9,5
8,2 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
27/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL17
100N
82
200N
156
400N
5426
1172
2413
1TR
2045
3TR
50502
97572
22202
35480
36306
06364
56239
10TR
23956
61105
20TR
72178
30TR
56744
ĐB
809812
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/04/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,2,6,5
1 3,2
8,7,0,7,0,1 2 6
1 3 9
6,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4,0 5 6,6
5,2,0,5 6 4
7 2,2,8
7 8 2,0
3 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
20/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL16
100N
09
200N
783
400N
5741
1613
4103
1TR
4364
3TR
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
10TR
99818
09407
20TR
74694
30TR
53683
ĐB
100457
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/04/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,3,0,5,7
4,1,2 1 3,1,8
2 1
8,1,0,8 3
6,8,9,9 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 8,7
6 4
0,5 7
5,1 8 3,4,3
0 9 4,4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
13/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL15
100N
17
200N
034
400N
3668
1107
4655
1TR
7110
3TR
43707
85013
24655
40317
44191
47164
60361
10TR
34756
91077
20TR
55658
30TR
93248
ĐB
090529
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/04/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,7
9,6 1 7,0,3,7
2 9
1 3 4
3,6 4 8
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,5,6,8
5 6 8,4,1
1,0,0,1,7 7 7
6,5,4 8
2 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )