http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
15/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL37
100N
92
200N
300
400N
1054
8192
6908
1TR
5076
3TR
67317
47916
34213
17791
49476
56807
81773
10TR
96417
96283
20TR
52232
30TR
07345
ĐB
623442
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,7
9 1 7,6,3,7
9,9,3,4 2
1,7,8 3 2
5 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 4
7,1,7 6
1,0,1 7 6,6,3
0 8 3
9 2,2,1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
08/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL36
100N
41
200N
217
400N
2972
3326
3067
1TR
8549
3TR
83377
49777
54951
68511
83047
12847
80169
10TR
45966
42585
20TR
80427
30TR
52910
ĐB
128793
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0
4,5,1 1 7,1,0
7 2 6,7
9 3
4 1,9,7,7
Chục Số Đơn vị
8 5 1
2,6 6 7,9,6
1,6,7,7,4,4,2 7 2,7,7
8 5
4,6 9 3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
01/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL35
100N
65
200N
829
400N
7292
4929
6129
1TR
4279
3TR
88175
81914
04161
08616
78862
57303
86420
10TR
83635
12468
20TR
24077
30TR
47103
ĐB
443979
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/09/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,3
6 1 4,6
9,6 2 9,9,9,0
0,0 3 5
1 4
Chục Số Đơn vị
6,7,3 5
1 6 5,1,2,8
7 7 9,5,7,9
6 8
2,2,2,7,7 9 2
Kết quả xổ số Vĩnh Long
25/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL34
100N
74
200N
237
400N
7306
0359
9069
1TR
7287
3TR
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
10TR
74318
05335
20TR
18429
30TR
41881
ĐB
273825
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/08/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
8 1 5,8
2 9,5
4,7,5 3 7,5
7 4 3
Chục Số Đơn vị
1,3,2 5 9,8,3
0 6 9
3,8 7 4,3
5,9,1 8 7,0,1
5,6,2 9 8
Kết quả xổ số Vĩnh Long
18/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL33
100N
40
200N
892
400N
1890
4596
2459
1TR
3120
3TR
01698
46292
98816
02932
62486
17153
29290
10TR
06783
60508
20TR
01007
30TR
94904
ĐB
435817
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/08/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,9,2,9 0 8,7,4
1 6,7
9,9,3 2 0
5,8 3 2
0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,3
9,1,8 6
0,1 7
9,0 8 6,3
5 9 2,0,6,8,2,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
11/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL32
100N
86
200N
549
400N
7918
8481
8812
1TR
9873
3TR
13745
07793
12598
07858
84099
26300
71809
10TR
18708
20437
20TR
30813
30TR
71302
ĐB
951063
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/08/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,8,2
8 1 8,2,3
1,0 2
7,9,1,6 3 7
4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8
8 6 3
3 7 3
1,9,5,0 8 6,1
4,9,0 9 3,8,9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
04/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL31
100N
14
200N
354
400N
0129
7995
9890
1TR
6550
3TR
11484
68391
34015
57309
08918
65522
81892
10TR
35599
03126
20TR
73993
30TR
36559
ĐB
478967
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/08/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9
9 1 4,5,8
2,9 2 9,2,6
9 3
1,5,8 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 4,0,9
2 6 7
6 7
1 8 4
2,0,9,5 9 5,0,1,2,9,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )