http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
17/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL46
100N
02
200N
284
400N
3086
7582
2760
1TR
6245
3TR
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
10TR
21279
09990
20TR
94737
30TR
28411
ĐB
646735
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 2
3,6,7,1 1 4,1
0,8,2 2 2
9 3 1,7,5
8,1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
8,5 6 0,1
3 7 1,9
8 4,6,2
7 9 3,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
10/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL45
100N
33
200N
870
400N
1946
7604
4143
1TR
7573
3TR
08529
42941
90097
27242
08551
01758
82994
10TR
55346
54996
20TR
10252
30TR
10684
ĐB
365676
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/11/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
4,5 1
4,5 2 9
3,4,7 3 3
0,9,8 4 6,3,1,2,6
Chục Số Đơn vị
5 1,8,2
4,4,9,7 6
9 7 0,3,6
5 8 4
2 9 7,4,6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
03/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL44
100N
64
200N
132
400N
3158
7312
1039
1TR
8435
3TR
70083
35311
65683
55675
17732
96967
58998
10TR
50872
36333
20TR
02717
30TR
44721
ĐB
506266
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/11/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1,2 1 2,1,7
3,1,3,7 2 1
8,8,3 3 2,9,5,2,3
6 4
Chục Số Đơn vị
3,7 5 8
6 6 4,7,6
6,1 7 5,2
5,9 8 3,3
3 9 8
Kết quả xổ số Vĩnh Long
27/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL43
100N
93
200N
338
400N
6527
7930
5829
1TR
0216
3TR
84040
40961
32296
10612
23178
70809
66768
10TR
91560
48423
20TR
58925
30TR
11432
ĐB
313550
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/10/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,4,6,5 0 9
6 1 6,2
1,3 2 7,9,3,5
9,2 3 8,0,2
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 0
1,9 6 1,8,0
2 7 8
3,7,6 8
2,0 9 3,6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
20/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL42
100N
55
200N
309
400N
8918
3437
0144
1TR
1273
3TR
25287
64102
80505
41178
55658
33436
37722
10TR
73535
04287
20TR
13000
30TR
34659
ĐB
937989
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/10/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,2,5,0
1 8
0,2 2 2
7 3 7,6,5
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5,0,3 5 5,8,9
3 6
3,8,8 7 3,8
1,7,5 8 7,7,9
0,5,8 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
13/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL41
100N
65
200N
938
400N
3889
9366
2312
1TR
2958
3TR
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
10TR
52013
72359
20TR
31485
30TR
77507
ĐB
701051
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/10/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7
5 1 2,8,3
1 2 8,8,7
1 3 8
4
Chục Số Đơn vị
6,8 5 8,7,9,1
6 6 5,6
9,8,5,2,0 7
3,5,2,2,1 8 9,7,5
8,5 9 7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
06/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 38VL40
100N
29
200N
395
400N
5330
8627
6066
1TR
6078
3TR
74129
75277
34580
18980
95576
62056
70349
10TR
81184
66753
20TR
56236
30TR
38378
ĐB
791587
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/10/2017
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,8,8 0
1
2 9,7,9
5 3 0,6
8 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 6,3
6,7,5,3 6 6
2,7,8 7 8,7,6,8
7,7 8 0,0,4,7
2,2,4 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )