http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
21/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL38
100N
17
200N
531
400N
5366
8580
1660
1TR
8399
3TR
82276
68229
41760
08007
69453
85128
80562
10TR
81411
34572
20TR
10406
30TR
25911
ĐB
277895
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/09/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,6 0 7,6
3,1,1 1 7,1,1
6,7 2 9,8
5 3 1
4
Chục Số Đơn vị
9 5 3
6,7,0 6 6,0,0,2
1,0 7 6,2
2 8 0
9,2 9 9,5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
14/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL37
100N
35
200N
443
400N
4191
6540
0589
1TR
3689
3TR
77392
93101
64078
58357
84013
54408
36642
10TR
87576
92175
20TR
50143
30TR
92163
ĐB
142833
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/09/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8
9,0 1 3
9,4 2
4,1,4,6,3 3 5,3
4 3,0,2,3
Chục Số Đơn vị
3,7 5 7
7 6 3
5 7 8,6,5
7,0 8 9,9
8,8 9 1,2
Kết quả xổ số Vĩnh Long
07/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL36
100N
30
200N
620
400N
5352
9905
5539
1TR
6736
3TR
84433
76467
61282
00631
04322
49666
63039
10TR
89137
09402
20TR
47155
30TR
04489
ĐB
122703
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/09/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 5,2,3
3 1
5,8,2,0 2 0,2
3,0 3 0,9,6,3,1,9,7
4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 2,5
3,6 6 7,6
6,3 7
8 2,9
3,3,8 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
31/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL35
100N
99
200N
730
400N
1693
4873
5202
1TR
3358
3TR
78151
76443
80787
21488
10549
40890
82375
10TR
66642
97752
20TR
72504
30TR
54306
ĐB
912154
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/08/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 2,4,6
5 1
0,4,5 2
9,7,4 3 0
0,5 4 3,9,2
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1,2,4
0 6
8 7 3,5
5,8 8 7,8
9,4 9 9,3,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
24/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL34
100N
95
200N
392
400N
2553
7119
1249
1TR
4808
3TR
69190
25469
65342
93640
11727
42111
33529
10TR
89019
51310
20TR
08936
30TR
73851
ĐB
020057
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/08/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,1 0 8
1,5 1 9,1,9,0
9,4 2 7,9
5 3 6
4 9,2,0
Chục Số Đơn vị
9 5 3,1,7
3 6 9
2,5 7
0 8
1,4,6,2,1 9 5,2,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
17/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL33
100N
70
200N
676
400N
6653
9445
0762
1TR
8251
3TR
58262
37206
02232
29875
00727
54923
90462
10TR
16996
20608
20TR
27515
30TR
44576
ĐB
619953
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,8
5 1 5
6,6,3,6 2 7,3
5,2,5 3 2
4 5
Chục Số Đơn vị
4,7,1 5 3,1,3
7,0,9,7 6 2,2,2
2 7 0,6,5,6
0 8
9 6
Kết quả xổ số Vĩnh Long
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL32
100N
85
200N
769
400N
4558
1673
3210
1TR
3528
3TR
51016
64051
51227
78589
96625
00091
79510
10TR
50906
37004
20TR
24235
30TR
43348
ĐB
379409
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6,4,9
5,9 1 0,6,0
2 8,7,5
7 3 5
0 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,3 5 8,1
1,0 6 9
2 7 3
5,2,4 8 5,9
6,8,0 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )