http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL29
100N
65
200N
842
400N
7389
9279
3663
1TR
0219
3TR
13871
60905
94876
12789
36566
84294
15474
10TR
32569
65835
20TR
05284
30TR
22729
ĐB
963885
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
7 1 9
4 2 9
6 3 5
9,7,8 4 2
Chục Số Đơn vị
6,0,3,8 5
7,6 6 5,3,6,9
7 9,1,6,4
8 9,9,4,5
8,7,1,8,6,2 9 4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL28
100N
89
200N
958
400N
7982
6083
0233
1TR
7340
3TR
70705
57190
13732
98541
19933
97450
32403
10TR
62157
42599
20TR
45221
30TR
21290
ĐB
185451
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,5,9 0 5,3
4,2,5 1
8,3 2 1
8,3,3,0 3 3,2,3
4 0,1
Chục Số Đơn vị
0 5 8,0,7,1
6
5 7
5 8 9,2,3
8,9 9 0,9,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL27
100N
99
200N
006
400N
7078
6889
6010
1TR
6900
3TR
15591
54880
18879
90310
80263
91073
51748
10TR
91348
03565
20TR
27679
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,8,1 0 6,0
9 1 0,0
2
6,7 3
4 8,8
Chục Số Đơn vị
6 5
0 6 3,5
7 8,9,3,9
7,4,4 8 9,0
9,8,7,7 9 9,1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL26
100N
71
200N
796
400N
5147
6168
5675
1TR
6232
3TR
90577
11646
96791
70865
90734
03743
37877
10TR
38581
14515
20TR
27054
30TR
28164
ĐB
851690
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,9,8 1 5
3 2
4 3 2,4
3,5,6 4 7,6,3
Chục Số Đơn vị
7,6,1 5 4
9,4 6 8,5,4
4,7,7 7 1,5,7,7
6 8 1
9 6,1,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
22/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL25
100N
76
200N
667
400N
5516
7834
8476
1TR
9064
3TR
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
10TR
42466
69814
20TR
40802
30TR
68337
ĐB
064887
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/06/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,7,2 0 2
1 6,5,4
0 2 0
3 4,0,7
3,6,1 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 8
7,1,7,6 6 7,4,6
6,9,3,8 7 6,6,0
5 8 7
4 9 7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
15/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL24
100N
70
200N
951
400N
0757
0976
7786
1TR
8855
3TR
59259
75208
88320
06184
56449
76490
44700
10TR
38789
57594
20TR
55479
30TR
78281
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/06/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2,9,0 0 8,0
5,8 1
2 0
3
8,9 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 1,7,5,9
7,8 6
5 7 0,6,9
0 8 6,4,9,1
5,4,8,7 9 0,4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
08/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL23
100N
35
200N
145
400N
0137
7912
4821
1TR
3532
3TR
44818
16042
78759
54441
93566
13177
08548
10TR
71029
96000
20TR
07512
30TR
72821
ĐB
352720
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/06/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0
2,4,2 1 2,8,2
1,3,4,1 2 1,9,1,0
3 5,7,2
4 5,2,1,8
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
6 6 6
3,7 7 7
1,4 8
5,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )