http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
08/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL06
100N
74
200N
098
400N
4284
4072
9060
1TR
1072
3TR
36933
80249
90413
97193
62718
91987
64387
10TR
33488
63999
20TR
88406
30TR
39840
ĐB
014332
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 6
1 3,8
7,7,3 2
3,1,9 3 3,2
7,8 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5
0 6 0
8,8 7 4,2,2
9,1,8 8 4,7,7,8
4,9 9 8,3,9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
01/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL05
100N
26
200N
226
400N
1624
5144
7792
1TR
4617
3TR
75266
21853
77640
78668
69227
72480
04207
10TR
05505
34332
20TR
13163
30TR
57066
ĐB
958648
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 7,5
1 7
9,3 2 6,6,4,7
5,6 3 2
2,4 4 4,0,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3
2,2,6,6 6 6,8,3,6
1,2,0 7
6,4 8 0
9 2
Kết quả xổ số Vĩnh Long
25/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL04
100N
62
200N
456
400N
8508
3345
1707
1TR
0732
3TR
91261
76694
64375
57378
17354
12630
87342
10TR
76116
07153
20TR
52387
30TR
83252
ĐB
449784
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,7
6 1 6
6,3,4,5 2
5 3 2,0
9,5,8 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,4,3,2
5,1 6 2,1
0,8 7 5,8
0,7 8 7,4
9 4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
18/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL03
100N
40
200N
991
400N
8853
7259
8196
1TR
2442
3TR
60394
32976
26028
95969
80454
86910
23571
10TR
35347
03590
20TR
84729
30TR
98073
ĐB
461407
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,1,9 0 7
9,7 1 0
4 2 8,9
5,7 3
9,5 4 0,2,7
Chục Số Đơn vị
5 3,9,4
9,7 6 9
4,0 7 6,1,3
2 8
5,6,2 9 1,6,4,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL02
100N
14
200N
979
400N
9823
7385
7446
1TR
7697
3TR
89828
98052
14614
09123
51360
21399
77279
10TR
51068
28584
20TR
03262
30TR
34834
ĐB
036299
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4,4
5,6 2 3,8,3
2,2 3 4
1,1,8,3 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 2
4 6 0,8,2
9 7 9,9
2,6 8 5,4
7,9,7,9 9 7,9,9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL01
100N
68
200N
530
400N
5197
1056
3154
1TR
8872
3TR
23778
75845
42188
20034
93557
35289
23721
10TR
61670
90795
20TR
41001
30TR
20308
ĐB
459760
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7,6 0 1,8
2,0 1
7 2 1
3 0,4
5,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6,4,7
5 6 8,0
9,5 7 2,8,0
6,7,8,0 8 8,9
8 9 7,5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL52
100N
04
200N
482
400N
0556
3199
4185
1TR
6941
3TR
83491
77438
49536
32896
67149
66105
17069
10TR
97416
97890
20TR
89200
30TR
87368
ĐB
597303
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 4,5,0,3
4,9 1 6
8 2
0 3 8,6
0 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8,0 5 6
5,3,9,1 6 9,8
7
3,6 8 2,5
9,4,6 9 9,1,6,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )