http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL32
100N
85
200N
769
400N
4558
1673
3210
1TR
3528
3TR
51016
64051
51227
78589
96625
00091
79510
10TR
50906
37004
20TR
24235
30TR
43348
ĐB
379409
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6,4,9
5,9 1 0,6,0
2 8,7,5
7 3 5
0 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,3 5 8,1
1,0 6 9
2 7 3
5,2,4 8 5,9
6,8,0 9 1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL31
100N
61
200N
809
400N
8666
5831
3743
1TR
3577
3TR
08324
51081
12546
19959
73650
57127
74934
10TR
51453
57480
20TR
14228
30TR
75906
ĐB
748827
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 9,6
6,3,8 1
2 4,7,8,7
4,5 3 1,4
2,3 4 3,6
Chục Số Đơn vị
5 9,0,3
6,4,0 6 1,6
7,2,2 7 7
2 8 1,0
0,5 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
27/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL30
100N
54
200N
192
400N
7235
6305
5637
1TR
6490
3TR
80781
75235
22842
37300
36541
71441
97095
10TR
82387
86389
20TR
74609
30TR
84709
ĐB
177913
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 5,0,9,9
8,4,4 1 3
9,4 2
1 3 5,7,5
5 4 2,1,1
Chục Số Đơn vị
3,0,3,9 5 4
6
3,8 7
8 1,7,9
8,0,0 9 2,0,5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL29
100N
65
200N
842
400N
7389
9279
3663
1TR
0219
3TR
13871
60905
94876
12789
36566
84294
15474
10TR
32569
65835
20TR
05284
30TR
22729
ĐB
963885
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
7 1 9
4 2 9
6 3 5
9,7,8 4 2
Chục Số Đơn vị
6,0,3,8 5
7,6 6 5,3,6,9
7 9,1,6,4
8 9,9,4,5
8,7,1,8,6,2 9 4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL28
100N
89
200N
958
400N
7982
6083
0233
1TR
7340
3TR
70705
57190
13732
98541
19933
97450
32403
10TR
62157
42599
20TR
45221
30TR
21290
ĐB
185451
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,5,9 0 5,3
4,2,5 1
8,3 2 1
8,3,3,0 3 3,2,3
4 0,1
Chục Số Đơn vị
0 5 8,0,7,1
6
5 7
5 8 9,2,3
8,9 9 0,9,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL27
100N
99
200N
006
400N
7078
6889
6010
1TR
6900
3TR
15591
54880
18879
90310
80263
91073
51748
10TR
91348
03565
20TR
27679
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,8,1 0 6,0
9 1 0,0
2
6,7 3
4 8,8
Chục Số Đơn vị
6 5
0 6 3,5
7 8,9,3,9
7,4,4 8 9,0
9,8,7,7 9 9,1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 39VL26
100N
71
200N
796
400N
5147
6168
5675
1TR
6232
3TR
90577
11646
96791
70865
90734
03743
37877
10TR
38581
14515
20TR
27054
30TR
28164
ĐB
851690
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,9,8 1 5
3 2
4 3 2,4
3,5,6 4 7,6,3
Chục Số Đơn vị
7,6,1 5 4
9,4 6 8,5,4
4,7,7 7 1,5,7,7
6 8 1
9 6,1,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )