http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
22/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5D
100N
44
200N
505
400N
9521
1149
7662
1TR
1167
3TR
79007
63331
34122
78615
84404
59515
60905
10TR
00481
77479
20TR
39346
30TR
01123
ĐB
785018
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/05/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,4,5
2,3,8 1 5,5,8
6,2 2 1,2,3
2 3 1
4,0 4 4,9,6
Chục Số Đơn vị
0,1,1,0 5
4 6 2,7
6,0 7 9
1 8 1
4,7 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
15/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N
98
200N
006
400N
1658
8555
9396
1TR
7514
3TR
52543
35456
18575
17145
64830
31446
24205
10TR
57273
42422
20TR
83413
30TR
32578
ĐB
067898
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/05/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,5
1 4,3
2 2 2
4,7,1 3 0
1 4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
5,7,4,0 5 8,5,6
0,9,5,4 6
7 5,3,8
9,5,7,9 8
9 8,6,8
Kết quả xổ số Vũng Tàu
08/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N
33
200N
190
400N
9517
1422
0304
1TR
2155
3TR
17700
20398
89251
41507
77627
69396
38502
10TR
03188
66896
20TR
28589
30TR
96082
ĐB
493208
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/05/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 4,0,7,2,8
5 1 7
2,0,8 2 2,7
3 3 3
0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1
9,9 6
1,0,2 7
9,8,0 8 8,9,2
8 9 0,8,6,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
01/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N
86
200N
673
400N
7176
1084
3496
1TR
0710
3TR
51255
57251
41723
97928
71170
78012
22896
10TR
65829
98669
20TR
94047
30TR
51282
ĐB
822257
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/05/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1,7 0
5 1 0,2
1,8 2 3,8,9
7,2 3
8 4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1,7
8,7,9,9 6 9
4,5 7 3,6,0
2 8 6,4,2
2,6 9 6,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
24/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N
29
200N
432
400N
3250
5927
8723
1TR
7435
3TR
64252
20893
91890
86470
69859
11956
20008
10TR
52553
14891
20TR
75366
30TR
71111
ĐB
750429
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/04/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 8
9,1 1 1
3,5 2 9,7,3,9
2,9,5 3 2,5
4
Chục Số Đơn vị
3 5 0,2,9,6,3
5,6 6 6
2 7 0
0 8
2,5,2 9 3,0,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
17/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N
12
200N
912
400N
9353
8082
2294
1TR
4403
3TR
43612
29795
65035
65498
90072
70990
08913
10TR
33711
49950
20TR
92592
30TR
81254
ĐB
747840
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/04/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,5,4 0 3
1 1 2,2,2,3,1
1,1,8,1,7,9 2
5,0,1 3 5
9,5 4 0
Chục Số Đơn vị
9,3 5 3,0,4
6
7 2
9 8 2
9 4,5,8,0,2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
10/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4B
100N
08
200N
618
400N
3076
3031
9529
1TR
1818
3TR
93842
06436
91686
48285
99393
96293
33497
10TR
24628
18428
20TR
97486
30TR
13605
ĐB
451744
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/04/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,5
3 1 8,8
4 2 9,8,8
9,9 3 1,6
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
8,0 5
7,3,8,8 6
9 7 6
0,1,1,2,2 8 6,5,6
2 9 3,3,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )