http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1C
100N
01
200N
886
400N
9331
5758
6316
1TR
6877
3TR
33794
00079
30599
61696
74121
85628
00147
10TR
35984
45774
20TR
53714
30TR
90523
ĐB
668132
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,3,2 1 6,4
3 2 1,8,3
2 3 1,2
9,8,7,1 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8
8,1,9 6
7,4 7 7,9,4
5,2 8 6,4
7,9 9 4,9,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N
78
200N
703
400N
4116
0343
0212
1TR
4680
3TR
93008
26308
24933
31666
76058
92732
31040
10TR
04119
08334
20TR
71882
30TR
05916
ĐB
739222
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3,8,8
1 6,2,9,6
1,3,8,2 2 2
0,4,3 3 3,2,4
3 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 8
1,6,1 6 6
7 8
7,0,0,5 8 0,2
1 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N
59
200N
307
400N
0804
0176
1453
1TR
5776
3TR
70505
13918
05380
70187
89635
02814
81417
10TR
51370
24592
20TR
82184
30TR
76244
ĐB
395023
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,5
1 8,4,7
9 2 3
5,2 3 5
0,1,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 9,3
7,7 6
0,8,1 7 6,6,0
1 8 0,7,4
5 9 2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N
29
200N
635
400N
0196
7504
4605
1TR
3519
3TR
26021
32301
45335
15185
00709
21585
35380
10TR
43736
73621
20TR
05681
30TR
11732
ĐB
008605
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,5,1,9,5
2,0,2,8 1 9
3 2 9,1,1
3 5,5,6,2
0 4
Chục Số Đơn vị
3,0,3,8,8,0 5
9,3 6
7
8 5,5,0,1
2,1,0 9 6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
18/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12C
100N
19
200N
712
400N
2380
1075
9739
1TR
8399
3TR
05641
24262
96417
57743
99730
04709
09343
10TR
97830
38559
20TR
73473
30TR
82639
ĐB
925035
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/12/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3,3 0 9
4 1 9,2,7
1,6 2
4,4,7 3 9,0,0,9,5
4 1,3,3
Chục Số Đơn vị
7,3 5 9
6 2
1 7 5,3
8 0
1,3,9,0,5,3 9 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
11/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12B
100N
35
200N
038
400N
8485
1282
2587
1TR
9003
3TR
39357
94021
37354
43336
64355
16648
34303
10TR
91823
30732
20TR
34604
30TR
88563
ĐB
493491
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/12/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,4
2,9 1
8,3 2 1,3
0,0,2,6 3 5,8,6,2
5,0 4 8
Chục Số Đơn vị
3,8,5 5 7,4,5
3 6 3
8,5 7
3,4 8 5,2,7
9 1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
04/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12A
100N
09
200N
939
400N
2943
3427
9153
1TR
7328
3TR
86420
98538
28610
86578
76780
74630
30175
10TR
86574
79157
20TR
64448
30TR
26781
ĐB
063664
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/12/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1,8,3 0 9
8 1 0
2 7,8,0
4,5 3 9,8,0
7,6 4 3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7
6 4
2,5 7 8,5,4
2,3,7,4 8 0,1
0,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )