http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/10/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
16/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10C
100N
45
200N
293
400N
5996
2265
0679
1TR
9680
3TR
40725
54274
51062
08670
40931
76130
22437
10TR
52889
12706
20TR
48425
30TR
99793
ĐB
389525
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/10/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/10/2018  
Chục Số Đơn vị
8,7,3 0 6
3 1
6 2 5,5,5
9,9 3 1,0,7
7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,2,2,2 5
9,0 6 5,2
3 7 9,4,0
8 0,9
7,8 9 3,6,3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
09/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10B
100N
07
200N
632
400N
6527
3720
9280
1TR
6557
3TR
37707
37462
53573
50909
02331
64599
25492
10TR
00046
19702
20TR
88454
30TR
89679
ĐB
040468
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/10/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/10/2018  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,7,9,2
3 1
3,6,9,0 2 7,0
7 3 2,1
5 4 6
Chục Số Đơn vị
5 7,4
4 6 2,8
0,2,5,0 7 3,9
6 8 0
0,9,7 9 9,2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
02/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10A
100N
27
200N
880
400N
6003
6602
8390
1TR
9826
3TR
51878
91570
62115
65857
22451
43808
47904
10TR
27846
75977
20TR
16811
30TR
34867
ĐB
592515
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/10/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/10/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,7 0 3,2,8,4
5,1 1 5,1,5
0 2 7,6
0 3
0 4 6
Chục Số Đơn vị
1,1 5 7,1
2,4 6 7
2,5,7,6 7 8,0,7
7,0 8 0
9 0
Kết quả xổ số Vũng Tàu
25/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 9D
100N
18
200N
703
400N
0282
3834
6592
1TR
9031
3TR
42859
66508
93748
10115
20560
59089
44223
10TR
70609
93513
20TR
46184
30TR
96700
ĐB
233412
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/09/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 3,8,9,0
3 1 8,5,3,2
8,9,1 2 3
0,2,1 3 4,1
3,8 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 9
6 0
7
1,0,4 8 2,9,4
5,8,0 9 2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
18/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 9C
100N
75
200N
755
400N
9878
5373
7568
1TR
7734
3TR
91515
06798
84883
80608
10843
94363
18938
10TR
81399
53207
20TR
87532
30TR
87387
ĐB
777649
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/09/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,7
1 5
3 2
7,8,4,6 3 4,8,2
3 4 3,9
Chục Số Đơn vị
7,5,1 5 5
6 8,3
0,8 7 5,8,3
7,6,9,0,3 8 3,7
9,4 9 8,9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
11/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 9B
100N
01
200N
411
400N
2916
3412
7321
1TR
9549
3TR
89411
85573
57194
26447
05151
69949
55939
10TR
51672
35569
20TR
83946
30TR
47902
ĐB
404594
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/09/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
0,1,2,1,5 1 1,6,2,1
1,7,0 2 1
7 3 9
9,9 4 9,7,9,6
Chục Số Đơn vị
5 1
1,4 6 9
4 7 3,2
8
4,4,3,6 9 4,4
Kết quả xổ số Vũng Tàu
04/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 9A
100N
00
200N
454
400N
7419
1196
0122
1TR
0008
3TR
73956
12528
41031
09206
76663
71802
91951
10TR
27195
34765
20TR
18457
30TR
85635
ĐB
112939
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/09/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,6,2
3,5 1 9
2,0 2 2,8
6 3 1,5,9
5 4
Chục Số Đơn vị
9,6,3 5 4,6,1,7
9,5,0 6 3,5
5 7
0,2 8
1,3 9 6,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )