http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
25/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N
03
200N
705
400N
2310
1255
6581
1TR
9285
3TR
18806
45023
53113
03748
33447
63389
45964
10TR
42276
00828
20TR
31822
30TR
31401
ĐB
039257
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5,6,1
8,0 1 0,3
2 2 3,8,2
0,2,1 3
6 4 8,7
Chục Số Đơn vị
0,5,8 5 5,7
0,7 6 4
4,5 7 6
4,2 8 1,5,9
8 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
18/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N
55
200N
211
400N
6436
5558
2801
1TR
5274
3TR
40338
24262
80845
35331
68221
55827
42212
10TR
83250
14404
20TR
26090
30TR
38414
ĐB
691434
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/04/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 1,4
1,0,3,2 1 1,2,4
6,1 2 1,7
3 6,8,1,4
7,0,1,3 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,8,0
3 6 2
2 7 4
5,3 8
9 0
Kết quả xổ số Vũng Tàu
11/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4B
100N
61
200N
835
400N
3218
2102
9168
1TR
2739
3TR
83204
48396
56347
87591
38524
23001
67370
10TR
54783
17325
20TR
18312
30TR
86032
ĐB
993832
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/04/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,4,1
6,9,0 1 8,2
0,1,3,3 2 4,5
8 3 5,9,2,2
0,2 4 7
Chục Số Đơn vị
3,2 5
9 6 1,8
4 7 0
1,6 8 3
3 9 6,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
04/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4A
100N
44
200N
364
400N
5521
9067
7285
1TR
5703
3TR
59112
61163
27884
20675
62110
80307
57522
10TR
66693
27871
20TR
83384
30TR
84925
ĐB
998622
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/04/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,7
2,7 1 2,0
1,2,2 2 1,2,5,2
0,6,9 3
4,6,8,8 4 4
Chục Số Đơn vị
8,7,2 5
6 4,7,3
6,0 7 5,1
8 5,4,4
9 3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
28/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3D
100N
10
200N
315
400N
8653
4865
3840
1TR
2917
3TR
87121
86110
91136
24054
06333
13695
89350
10TR
43666
65960
20TR
58591
30TR
48390
ĐB
748323
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/03/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/03/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4,1,5,6,9 0
2,9 1 0,5,7,0
2 1,3
5,3,2 3 6,3
5 4 0
Chục Số Đơn vị
1,6,9 5 3,4,0
3,6 6 5,6,0
1 7
8
9 5,1,0
Kết quả xổ số Vũng Tàu
21/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3C
100N
17
200N
721
400N
5463
7447
0257
1TR
1640
3TR
70041
47686
21571
46571
14493
03623
47494
10TR
48882
96001
20TR
31824
30TR
08528
ĐB
062949
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/03/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
2,4,7,7,0 1 7
8 2 1,3,4,8
6,9,2 3
9,2 4 7,0,1,9
Chục Số Đơn vị
5 7
8 6 3
1,4,5 7 1,1
2 8 6,2
4 9 3,4
Kết quả xổ số Vũng Tàu
14/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3B
100N
48
200N
960
400N
4008
4321
5639
1TR
3248
3TR
17725
48330
40427
16484
58045
02186
20376
10TR
05458
31098
20TR
58414
30TR
89746
ĐB
423306
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/03/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 8,6
2 1 4
2 1,5,7
3 9,0
8,1 4 8,8,5,6
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8
8,7,4,0 6 0
2 7 6
4,0,4,5,9 8 4,6
3 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )