http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
14/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 11B
100N
37
200N
318
400N
3151
4326
2878
1TR
0156
3TR
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
10TR
80263
45781
20TR
41747
30TR
96618
ĐB
769324
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0
5,8 1 8,8
8 2 6,4
6 3 7,5
2 4 0,5,7
Chục Số Đơn vị
4,3,7 5 1,6,9
2,5 6 3
3,4 7 8,5
1,7,8,1 8 2,8,1
5 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
07/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 11A
100N
37
200N
922
400N
5535
0778
6998
1TR
3918
3TR
09530
31487
66984
36411
06453
75552
29030
10TR
65223
32848
20TR
50843
30TR
76876
ĐB
855660
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/11/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3,6 0
1 1 8,1
2,5 2 2,3
5,2,4 3 7,5,0,0
8 4 8,3
Chục Số Đơn vị
3 5 3,2
7 6 0
3,8 7 8,6
7,9,1,4 8 7,4
9 8
Kết quả xổ số Vũng Tàu
31/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10E
100N
19
200N
897
400N
9208
4642
8009
1TR
6346
3TR
76437
29951
03792
19715
37791
45360
06414
10TR
95181
84605
20TR
04134
30TR
62552
ĐB
137749
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/10/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,9,5
5,9,8 1 9,5,4
4,9,5 2
3 7,4
1,3 4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
1,0 5 1,2
4 6 0
9,3 7
0 8 1
1,0,4 9 7,2,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
24/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10D
100N
23
200N
333
400N
9352
0998
6142
1TR
2340
3TR
75127
51508
44081
48758
39476
77286
79563
10TR
29380
61805
20TR
35406
30TR
79668
ĐB
638519
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/10/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,5,6
8 1 9
5,4 2 3,7
2,3,6 3 3
4 2,0
Chục Số Đơn vị
0 5 2,8
7,8,0 6 3,8
2 7 6
9,0,5,6 8 1,6,0
1 9 8
Kết quả xổ số Vũng Tàu
17/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10C
100N
38
200N
768
400N
5481
3494
8329
1TR
5391
3TR
41549
01836
17825
08103
29888
86440
29727
10TR
16519
64626
20TR
84821
30TR
79609
ĐB
625263
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/10/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,9
8,9,2 1 9
2 9,5,7,6,1
0,6 3 8,6
9 4 9,0
Chục Số Đơn vị
2 5
3,2 6 8,3
2 7
3,6,8 8 1,8
2,4,1,0 9 4,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
10/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10B
100N
23
200N
132
400N
2090
6174
0926
1TR
8622
3TR
22701
80171
71984
61178
24982
47793
29869
10TR
09901
94073
20TR
87719
30TR
03779
ĐB
094110
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/10/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 1,1
0,7,0 1 9,0
3,2,8 2 3,6,2
2,9,7 3 2
7,8 4
Chục Số Đơn vị
5
2 6 9
7 4,1,8,3,9
7 8 4,2
6,1,7 9 0,3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
03/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 10A
100N
10
200N
447
400N
5117
3356
6741
1TR
4615
3TR
73311
63601
35998
83847
37797
04207
36044
10TR
74949
14866
20TR
83000
30TR
82249
ĐB
830615
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/10/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 1,7,0
4,1,0 1 0,7,5,1,5
2
3
4 4 7,1,7,4,9,9
Chục Số Đơn vị
1,1 5 6
5,6 6 6
4,1,4,9,0 7
9 8
4,4 9 8,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )