http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
16/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1C
100N
42
200N
156
400N
8907
5519
3341
1TR
5336
3TR
03673
51341
82074
40171
46190
92849
77827
10TR
29247
88518
20TR
03008
30TR
40945
ĐB
922617
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8
4,4,7 1 9,8,7
4 2 7
7 3 6
7 4 2,1,1,9,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 6
5,3 6
0,2,4,1 7 3,4,1
1,0 8
1,4 9 0
Kết quả xổ số Vũng Tàu
09/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N
83
200N
749
400N
9710
9358
6875
1TR
8433
3TR
95026
84246
38488
31253
03472
01645
11610
10TR
95685
81703
20TR
43613
30TR
20258
ĐB
771447
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/01/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 3
1 0,0,3
7 2 6
8,3,5,0,1 3 3
4 9,6,5,7
Chục Số Đơn vị
7,4,8 5 8,3,8
2,4 6
4 7 5,2
5,8,5 8 3,8,5
4 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
02/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N
76
200N
182
400N
2629
2596
6395
1TR
4943
3TR
55557
07285
91209
64295
93332
34157
64068
10TR
64643
42889
20TR
37958
30TR
94005
ĐB
298866
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/01/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,5
1
8,3 2 9
4,4 3 2
4 3,3
Chục Số Đơn vị
9,8,9,0 5 7,7,8
7,9,6 6 8,6
5,5 7 6
6,5 8 2,5,9
2,0,8 9 6,5,5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
26/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N
49
200N
220
400N
3156
7116
3260
1TR
1282
3TR
68190
59696
73600
26434
79891
92435
01450
10TR
77425
19042
20TR
25545
30TR
67069
ĐB
854935
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/12/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,6,9,0,5 0 0
9 1 6
8,4 2 0,5
3 4,5,5
3 4 9,2,5
Chục Số Đơn vị
3,2,4,3 5 6,0
5,1,9 6 0,9
7
8 2
4,6 9 0,6,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
19/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12C
100N
34
200N
732
400N
6301
7545
1354
1TR
3038
3TR
64632
33017
61145
84807
64963
31325
72748
10TR
31043
26817
20TR
39695
30TR
94875
ĐB
511077
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/12/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,7
0 1 7,7
3,3 2 5
6,4 3 4,2,8,2
3,5 4 5,5,8,3
Chục Số Đơn vị
4,4,2,9,7 5 4
6 3
1,0,1,7 7 5,7
3,4 8
9 5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
12/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12B
100N
40
200N
264
400N
3555
5345
2705
1TR
6890
3TR
97715
70201
56399
35010
41338
54488
28620
10TR
33287
39787
20TR
02465
30TR
93161
ĐB
223365
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/12/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,9,1,2 0 5,1
0,6 1 5,0
2 0
3 8
6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
5,4,0,1,6,6 5 5
6 4,5,1,5
8,8 7
3,8 8 8,7,7
9 9 0,9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
05/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12A
100N
08
200N
054
400N
1381
2182
4409
1TR
4518
3TR
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
10TR
23312
43877
20TR
14735
30TR
79186
ĐB
670173
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/12/2017
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,9,8
8,1,4,1 1 8,1,1,2
8,1 2
7 3 6,5
5 4 1
Chục Số Đơn vị
3 5 4
8,3,8 6
8,7 7 7,3
0,1,0 8 1,2,6,7,6
0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )