http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
14/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 8B
100N
81
200N
042
400N
5551
3270
9579
1TR
8111
3TR
10646
14148
89991
13160
31784
69203
37543
10TR
09420
96664
20TR
93314
30TR
18886
ĐB
394091
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,6,2 0 3
8,5,1,9,9 1 1,4
4 2 0
0,4 3
8,6,1 4 2,6,8,3
Chục Số Đơn vị
5 1
4,8 6 0,4
7 0,9
4 8 1,4,6
7 9 1,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
07/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 8A
100N
80
200N
661
400N
5416
2059
0327
1TR
9509
3TR
03651
06367
50450
44295
72351
74532
96253
10TR
87165
62358
20TR
10889
30TR
94578
ĐB
364203
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/08/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 9,3
6,5,5 1 6
3 2 7
5,0 3 2
4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 9,1,0,1,3,8
1 6 1,7,5
2,6 7 8
5,7 8 0,9
5,0,8 9 5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
31/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7E
100N
04
200N
646
400N
5108
1660
5766
1TR
8751
3TR
43321
05561
76729
10864
66958
87945
36302
10TR
55093
50934
20TR
89891
30TR
01324
ĐB
199813
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/07/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,8,2
5,2,6,9 1 3
0 2 1,9,4
9,1 3 4
0,6,3,2 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,8
4,6 6 0,6,1,4
7
0,5 8
2 9 3,1
Kết quả xổ số Vũng Tàu
24/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7D
100N
07
200N
076
400N
6195
3904
3224
1TR
5838
3TR
53549
05186
13642
10200
59300
76292
26915
10TR
11535
92054
20TR
33426
30TR
80029
ĐB
691720
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/07/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,0,2 0 7,4,0,0
1 5
4,9 2 4,6,9,0
3 8,5
0,2,5 4 9,2
Chục Số Đơn vị
9,1,3 5 4
7,8,2 6
0 7 6
3 8 6
4,2 9 5,2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
17/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7C
100N
76
200N
819
400N
2026
4891
8271
1TR
6971
3TR
18379
52277
82658
92780
91792
02195
92674
10TR
11808
99009
20TR
27416
30TR
01278
ĐB
590955
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,9
9,7,7 1 9,6
9 2 6
3
7 4
Chục Số Đơn vị
9,5 5 8,5
7,2,1 6
7 7 6,1,1,9,7,4,8
5,0,7 8 0
1,7,0 9 1,2,5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
10/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7B
100N
47
200N
845
400N
1756
9902
0899
1TR
3824
3TR
71667
86791
32513
11702
66101
09075
89697
10TR
17556
39090
20TR
15155
30TR
57924
ĐB
233510
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/07/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 2,2,1
9,0 1 3,0
0,0 2 4,4
1 3
2,2 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,7,5 5 6,6,5
5,5 6 7
4,6,9 7 5
8
9 9 9,1,7,0
Kết quả xổ số Vũng Tàu
03/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7A
100N
96
200N
011
400N
1596
0682
6236
1TR
4982
3TR
51545
33234
79748
55943
94755
50364
41131
10TR
72299
20210
20TR
87686
30TR
14300
ĐB
014557
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/07/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
1,3 1 1,0
8,8 2
4 3 6,4,1
3,6 4 5,8,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,7
9,9,3,8 6 4
5 7
4 8 2,2,6
9 9 6,6,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )