http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
20/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3C
100N
18
200N
067
400N
1237
9881
8164
1TR
4559
3TR
37393
71149
80420
49342
67809
55296
91177
10TR
27446
05466
20TR
11616
30TR
05164
ĐB
778765
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
8 1 8,6
4 2 0
9 3 7
6,6 4 9,2,6
Chục Số Đơn vị
6 5 9
9,4,6,1 6 7,4,6,4,5
6,3,7 7 7
1 8 1
5,4,0 9 3,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
13/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3B
100N
58
200N
661
400N
7959
2733
9273
1TR
3519
3TR
66481
24239
37490
87579
30940
99935
51530
10TR
92988
90731
20TR
48250
30TR
00623
ĐB
717397
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/03/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/03/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,3,5 0
6,8,3 1 9
2 3
3,7,2 3 3,9,5,0,1
4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 8,9,0
6 1
9 7 3,9
5,8 8 1,8
5,1,3,7 9 0,7
Kết quả xổ số Vũng Tàu
06/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 3A
100N
92
200N
755
400N
3096
0872
6936
1TR
3487
3TR
25187
77703
08237
32274
30188
97133
36985
10TR
57209
17354
20TR
34833
30TR
93262
ĐB
144119
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/03/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,9
1 9
9,7,6 2
0,3,3 3 6,7,3,3
7,5 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,4
9,3 6 2
8,8,3 7 2,4
8 8 7,7,8,5
0,1 9 2,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
27/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2D
100N
96
200N
197
400N
5909
5665
7915
1TR
5229
3TR
70709
43183
29765
70585
67249
24651
99762
10TR
79878
19973
20TR
20140
30TR
96581
ĐB
157403
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/02/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9,3
5,8 1 5
6 2 9
8,7,0 3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
6,1,6,8 5 1
9 6 5,5,2
9 7 8,3
7 8 3,5,1
0,2,0,4 9 6,7
Kết quả xổ số Vũng Tàu
20/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2C
100N
58
200N
805
400N
9615
5897
1890
1TR
9946
3TR
73737
95766
42865
08083
28953
62310
99189
10TR
64321
27581
20TR
44213
30TR
85853
ĐB
726150
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/02/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1,5 0 5
2,8 1 5,0,3
2 1
8,5,1,5 3 7
4 6
Chục Số Đơn vị
0,1,6 5 8,3,3,0
4,6 6 6,5
9,3 7
5 8 3,9,1
8 9 7,0
Kết quả xổ số Vũng Tàu
13/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2B
100N
57
200N
974
400N
3118
7992
8557
1TR
3264
3TR
88073
31054
00716
33273
71306
02834
22745
10TR
27549
45773
20TR
07570
30TR
40503
ĐB
289357
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/02/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,3
1 8,6
9 2
7,7,7,0 3 4
7,6,5,3 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 7,7,4,7
1,0 6 4
5,5,5 7 4,3,3,3,0
1 8
4 9 2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
06/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2A
100N
69
200N
390
400N
2905
4589
8540
1TR
6381
3TR
86026
73302
02824
70471
69778
70538
66506
10TR
99347
27664
20TR
84641
30TR
96561
ĐB
168043
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/02/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 5,2,6
8,7,4,6 1
0 2 6,4
4 3 8
2,6 4 0,7,1,3
Chục Số Đơn vị
0 5
2,0 6 9,4,1
4 7 1,8
7,3 8 9,1
6,8 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )