http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
05/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 2A
100N
32
200N
810
400N
9300
3544
5535
1TR
8303
3TR
69836
97043
19244
32793
87965
74470
65442
10TR
57818
12883
20TR
31657
30TR
49319
ĐB
604864
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,7 0 0,3
1 0,8,9
3,4 2
0,4,9,8 3 2,5,6
4,4,6 4 4,3,4,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 7
3 6 5,4
5 7 0
1 8 3
1 9 3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
29/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1E
100N
72
200N
015
400N
3299
9147
3685
1TR
0095
3TR
79548
03983
11485
76684
33469
46914
93528
10TR
24209
26166
20TR
43627
30TR
31987
ĐB
672431
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
3 1 5,4
7 2 8,7
8 3 1
8,1 4 7,8
Chục Số Đơn vị
1,8,9,8 5
6 6 9,6
4,2,8 7 2
4,2 8 5,3,5,4,7
9,6,0 9 9,5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
22/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1D
100N
34
200N
902
400N
8778
5023
5864
1TR
4966
3TR
33170
37173
09103
28000
54429
46360
15792
10TR
38617
21283
20TR
02869
30TR
57108
ĐB
216012
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0,6 0 2,3,0,8
1 7,2
0,9,1 2 3,9
2,7,0,8 3 4
3,6 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 4,6,0,9
1 7 8,0,3
7,0 8 3
2,6 9 2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1C
100N
01
200N
886
400N
9331
5758
6316
1TR
6877
3TR
33794
00079
30599
61696
74121
85628
00147
10TR
35984
45774
20TR
53714
30TR
90523
ĐB
668132
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,3,2 1 6,4
3 2 1,8,3
2 3 1,2
9,8,7,1 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8
8,1,9 6
7,4 7 7,9,4
5,2 8 6,4
7,9 9 4,9,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N
78
200N
703
400N
4116
0343
0212
1TR
4680
3TR
93008
26308
24933
31666
76058
92732
31040
10TR
04119
08334
20TR
71882
30TR
05916
ĐB
739222
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3,8,8
1 6,2,9,6
1,3,8,2 2 2
0,4,3 3 3,2,4
3 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 8
1,6,1 6 6
7 8
7,0,0,5 8 0,2
1 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N
59
200N
307
400N
0804
0176
1453
1TR
5776
3TR
70505
13918
05380
70187
89635
02814
81417
10TR
51370
24592
20TR
82184
30TR
76244
ĐB
395023
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,5
1 8,4,7
9 2 3
5,2 3 5
0,1,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 9,3
7,7 6
0,8,1 7 6,6,0
1 8 0,7,4
5 9 2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N
29
200N
635
400N
0196
7504
4605
1TR
3519
3TR
26021
32301
45335
15185
00709
21585
35380
10TR
43736
73621
20TR
05681
30TR
11732
ĐB
008605
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,5,1,9,5
2,0,2,8 1 9
3 2 9,1,1
3 5,5,6,2
0 4
Chục Số Đơn vị
3,0,3,8,8,0 5
9,3 6
7
8 5,5,0,1
2,1,0 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )