http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số TP. HCM
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11C7
100N
93
200N
757
400N
7642
9604
1678
1TR
3033
3TR
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
10TR
17334
89952
20TR
66134
30TR
36537
ĐB
015571
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4,5,7
7,7 1
4,2,5 2 2,5
9,3,6,5 3 3,4,4,7
0,3,3 4 2
Chục Số Đơn vị
0,2 5 7,3,2
6 3
5,0,3 7 8,1,1
7 8
9 3
Kết quả xổ số Long An
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N
28
200N
829
400N
6869
0597
7676
1TR
9583
3TR
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
10TR
77697
82946
20TR
28875
30TR
33230
ĐB
678289
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
2 1
2 8,9,1
8,0,6 3 4,5,5,0
3 4 6
Chục Số Đơn vị
3,3,7 5 6
7,5,4 6 9,3
9,9 7 6,5
2 8 3,9
2,6,8 9 7,7
Kết quả xổ số Bình Phước
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N
82
200N
763
400N
4640
6162
6955
1TR
9110
3TR
72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
10TR
79613
71882
20TR
08503
30TR
71483
ĐB
961761
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,1,0,8 0 0,3
7,6 1 0,3
8,6,8 2
6,7,5,1,0,8 3
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3
6 3,2,7,1
6 7 9,3,1
8 2,0,2,3
7 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T11
100N
71
200N
999
400N
1803
0440
4244
1TR
4101
3TR
36066
68883
59616
04692
16735
43288
39018
10TR
28797
92100
20TR
02832
30TR
49279
ĐB
284799
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 3,1,0
7,0 1 6,8
9,3 2
0,8 3 5,2
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5
6,1 6 6
9 7 1,9
8,1 8 3,8
9,7,9 9 9,2,7,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
34
250N
168
500N
5301
8242
7046
1TR
9599
2,5TR
36687
75691
60107
51572
01342
43885
40411
5TR
35978
76703
10TR
30340
40TR
89241
ĐB
281361
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,7,3
0,9,1,4,6 1 1
4,7,4 2
0 3 4
3 4 2,6,2,0,1
Chục Số Đơn vị
8 5
4 6 8,1
8,0 7 2,8
6,7 8 7,5
9 9 9,1
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
30
250N
437
500N
6469
4795
4250
1TR
5864
2,5TR
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
5TR
56332
41916
10TR
38461
40TR
43827
ĐB
398487
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,5,1 0 5
6 1 0,6
5,6,3 2 7
6 3 0,7,2
6 4
Chục Số Đơn vị
9,7,6,0 5 0,2
1 6 9,4,2,3,5,1
3,2,8 7 5
8 7
6 9 5
Kết quả xổ số Đắk Nông
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
74
250N
055
500N
0931
7631
8833
1TR
5860
2,5TR
15913
65345
38081
33036
74221
89359
06176
5TR
27748
99245
10TR
23849
40TR
07326
ĐB
231678
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0
3,3,8,2 1 3
2 1,6
3,1 3 1,1,3,6
7 4 5,8,5,9
Chục Số Đơn vị
5,4,4 5 5,9
3,7,2 6 0
7 4,6,8
4,7 8 1
5,4 9
Kết quả xổ số Nam Định
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
01622
G.Nhất
04620
G.Nhì
40300
64756
G.Ba
16128
00525
32446
96672
12330
29506
G.Tư
0133
1744
6755
9922
G.Năm
0138
0567
3494
3461
0812
5424
G.Sáu
955
155
488
G.Bảy
42
62
39
41
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0,2 0 6,0
4,6 1 2
4,6,1,2,7,2 2 4,2,8,5,0,2
3 3 9,8,3,0
9,2,4 4 2,1,4,6
Chục Số Đơn vị
5,5,5,2 5 5,5,5,6
4,0,5 6 2,7,1
6 7 2
8,3,2 8 8
3 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )