http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 12 đài ( , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 126 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 16-09-2016 Đến Ngày: 20-01-2017
Số 12 xuất hiện ngày cuối 25/06/2019 đến 26/06/2019 là 1 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 25/06/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

46      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
30      ( 8 ngày )
32      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )
02      ( 5 ngày )
70      ( 5 ngày )
84      ( 5 ngày )
94      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

46      ( 11 ngày )
58      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
25      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

40 ( 912 Lần ) Không tăng
31 ( 911 Lần ) Tăng 546
01 ( 729 Lần ) Tăng 182
06 ( 729 Lần ) Giảm 182
85 ( 729 Lần ) Tăng 182
47 ( 728 Lần ) Tăng 546
74 ( 728 Lần ) Tăng 182
52 ( 549 Lần ) Giảm 182
05 ( 548 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

06 ( 1275 Lần ) Tăng 182
05 ( 1094 Lần ) Tăng 182
40 ( 1094 Lần ) Tăng 182
15 ( 912 Lần ) Tăng 182
44 ( 912 Lần ) Tăng 182
16 ( 911 Lần ) Không tăng
23 ( 911 Lần ) Tăng 182
31 ( 911 Lần ) Tăng 546
65 ( 911 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3284 Lần 182
0 2553 Lần 0
3463 Lần 182
1 3463 Lần 364
2006 Lần 910
2 2370 Lần 182
2554 Lần 182
3 3829 Lần 182
4010 Lần 728
4 2735 Lần 182
2189 Lần 364
5 3831 Lần 910
2737 Lần 546
6 2737 Lần 1456
2913 Lần 728
7 2549 Lần 182
3282 Lần 546
8 2370 Lần 546
3100 Lần 728
9 3101 Lần 364

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )