http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 28 đài (1-2-3 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 100 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 13-12-2015 Đến Ngày: 22-03-2016
Số 28 xuất hiện ngày cuối 17/03/2019 đến 19/03/2019 là 2 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2-3) đến Ngày 18/03/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81      ( 8 ngày )
11      ( 6 ngày )
15      ( 6 ngày )
98      ( 6 ngày )
40      ( 5 ngày )
64      ( 5 ngày )
80      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

10      ( 12 ngày )
09      ( 11 ngày )
22      ( 11 ngày )
81      ( 11 ngày )
40      ( 8 ngày )
44      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

38 ( 1092 Lần ) Tăng 363
59 ( 910 Lần ) Tăng 364
20 ( 728 Lần ) Giảm 368
36 ( 728 Lần ) Tăng 364
48 ( 728 Lần ) Giảm 2
53 ( 728 Lần ) Không tăng
92 ( 728 Lần ) Tăng 181
03 ( 546 Lần ) Giảm 183
05 ( 546 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

85 ( 1638 Lần ) Không tăng
20 ( 1460 Lần ) Tăng 364
35 ( 1459 Lần ) Giảm 182
63 ( 1459 Lần ) Giảm 182
38 ( 1457 Lần ) Tăng 364
92 ( 1457 Lần ) Tăng 364
36 ( 1456 Lần ) Tăng 364
48 ( 1276 Lần ) Tăng 182
87 ( 1275 Lần ) Tăng 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2548 Lần 361
0 2730 Lần 372
1820 Lần 5
1 2366 Lần 544
3640 Lần 190
2 2730 Lần 908
3094 Lần 922
3 3640 Lần 1285
3276 Lần 4
4 1820 Lần 176
4186 Lần 362
5 3458 Lần 360
2184 Lần 553
6 2912 Lần 188
3094 Lần 544
7 2730 Lần 552
2184 Lần 360
8 3276 Lần 358
3458 Lần 7
9 3822 Lần 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

10  ( 12 ngày )
09  ( 11 ngày )
22  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
40  ( 8 ngày )
44  ( 8 ngày )
71  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )

Miền Bắc

53  ( 17 ngày )
47  ( 16 ngày )
76  ( 14 ngày )
30  ( 11 ngày )
69  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )
22  ( 9 ngày )
01  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 10 ngày )
40  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
88  ( 9 ngày )
87  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
47  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )