http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 16/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
07      ( 7 ngày )
19      ( 7 ngày )
59      ( 7 ngày )
69      ( 6 ngày )
80      ( 6 ngày )
10      ( 5 ngày )
23      ( 5 ngày )
67      ( 5 ngày )
78      ( 5 ngày )
87      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

18      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
07      ( 7 ngày )
19      ( 7 ngày )
59      ( 7 ngày )
69      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

68 ( 1468 Lần ) Tăng 499
53 ( 1035 Lần ) Tăng 500
42 ( 943 Lần ) Tăng 226
14 ( 744 Lần ) Tăng 254
21 ( 713 Lần ) Giảm 233
62 ( 708 Lần ) Tăng 708
94 ( 689 Lần ) Tăng 466
50 ( 681 Lần ) Giảm 43
30 ( 528 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

68 ( 2243 Lần ) Tăng 499
53 ( 1317 Lần ) Tăng 293
41 ( 1279 Lần ) Tăng 221
56 ( 1115 Lần ) Không tăng
05 ( 1093 Lần ) Tăng 249
02 ( 1081 Lần ) Tăng 52
61 ( 1072 Lần ) Không tăng
99 ( 1040 Lần ) Không tăng
33 ( 1029 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2237 Lần 397
0 2582 Lần 1131
2288 Lần 116
1 3004 Lần 1394
3073 Lần 329
2 3951 Lần 1403
2688 Lần 1125
3 2658 Lần 1106
2577 Lần 191
4 3318 Lần 1142
3680 Lần 375
5 1967 Lần 711
3352 Lần 621
6 1686 Lần 510
2856 Lần 459
7 1463 Lần 595
1453 Lần 1140
8 4179 Lần 985
1654 Lần 352
9 1048 Lần 274

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
07  ( 7 ngày )
19  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )
69  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )

Miền Bắc

37  ( 22 ngày )
32  ( 20 ngày )
11  ( 18 ngày )
70  ( 18 ngày )
79  ( 17 ngày )
25  ( 16 ngày )
52  ( 16 ngày )
64  ( 15 ngày )
96  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

26  ( 14 ngày )
40  ( 14 ngày )
50  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )