http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 02 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 169 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 04-06-2013 Đến Ngày: 20-11-2013
Số 02 xuất hiện ngày cuối 23/02/2019 đến 22/02/2019 là -1 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 22/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 14 ngày )
70      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
29      ( 10 ngày )
89      ( 10 ngày )
79      ( 9 ngày )
24      ( 8 ngày )
66      ( 8 ngày )
45      ( 7 ngày )
86      ( 7 ngày )
35      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

49      ( 14 ngày )
70      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
29      ( 10 ngày )
89      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

38 ( 963 Lần ) Tăng 599
56 ( 949 Lần ) Tăng 585
51 ( 930 Lần ) Tăng 202
23 ( 761 Lần ) Tăng 579
96 ( 728 Lần ) Tăng 546
98 ( 728 Lần ) Tăng 182
85 ( 674 Lần ) Tăng 310
00 ( 667 Lần ) Tăng 667
63 ( 666 Lần ) Tăng 302

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

38 ( 1327 Lần ) Tăng 781
85 ( 1220 Lần ) Tăng 310
76 ( 1160 Lần ) Tăng 250
81 ( 1146 Lần ) Tăng 236
48 ( 1118 Lần ) Tăng 208
51 ( 1112 Lần ) Tăng 20
34 ( 1035 Lần ) Tăng 307
36 ( 1019 Lần ) Tăng 473
43 ( 1006 Lần ) Tăng 460

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2651 Lần 1013
0 1941 Lần 61
2232 Lần 230
1 4414 Lần 1684
2251 Lần 795
2 1727 Lần 271
3442 Lần 1258
3 3521 Lần 2065
2628 Lần 626
4 3339 Lần 609
4420 Lần 780
5 2695 Lần 875
2581 Lần 397
6 3492 Lần 2036
2001 Lần 909
7 1820 Lần 1092
2985 Lần 1529
8 4638 Lần 2090
3671 Lần 1669
9 1274 Lần 728

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )