http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 04 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 199 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 21-05-2014 Đến Ngày: 06-12-2014
Số 04 xuất hiện ngày cuối 17/12/2017 đến 16/01/2018 là 30 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 14 ngày )
94      ( 13 ngày )
48      ( 12 ngày )
14      ( 10 ngày )
00      ( 9 ngày )
51      ( 9 ngày )
66      ( 9 ngày )
65      ( 8 ngày )
67      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
53      ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

32      ( 14 ngày )
94      ( 13 ngày )
48      ( 12 ngày )
14      ( 10 ngày )
00      ( 9 ngày )
51      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

40 ( 1042 Lần ) Tăng 316
47 ( 989 Lần ) Giảm 102
86 ( 760 Lần ) Không tăng
16 ( 726 Lần ) Giảm 365
20 ( 726 Lần ) Giảm 365
50 ( 726 Lần ) Không tăng
91 ( 702 Lần ) Giảm 60
38 ( 696 Lần ) Tăng 333
56 ( 679 Lần ) Tăng 679

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

08 ( 3140 Lần ) Tăng 594
39 ( 1819 Lần ) Không tăng
76 ( 1819 Lần ) Không tăng
87 ( 1817 Lần ) Không tăng
40 ( 1769 Lần ) Giảm 48
88 ( 1755 Lần ) Giảm 64
19 ( 1686 Lần ) Tăng 594
63 ( 1457 Lần ) Không tăng
89 ( 1455 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2411 Lần 142
0 3210 Lần 129
2656 Lần 740
1 2735 Lần 84
2943 Lần 1113
2 1101 Lần 43
2134 Lần 447
3 1339 Lần 2046
4640 Lần 1335
4 2944 Lần 382
2759 Lần 925
5 1687 Lần 930
932 Lần 1273
6 2843 Lần 101
1604 Lần 78
7 2928 Lần 1060
2511 Lần 1197
8 3585 Lần 953
1778 Lần 162
9 1996 Lần 1682

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )