http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 04 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 199 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 21-05-2014 Đến Ngày: 06-12-2014
Số 04 xuất hiện ngày cuối 18/11/2017 đến 19/11/2017 là 1 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
62      ( 7 ngày )
67      ( 7 ngày )
01      ( 6 ngày )
06      ( 5 ngày )
18      ( 5 ngày )
24      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

34 ( 723 Lần ) Giảm 237
93 ( 723 Lần ) Tăng 2
35 ( 722 Lần ) Giảm 237
71 ( 722 Lần ) Giảm 237
83 ( 721 Lần ) Không tăng
22 ( 483 Lần ) Giảm 472
03 ( 482 Lần ) Tăng 1
53 ( 482 Lần ) Tăng 1
56 ( 482 Lần ) Giảm 236

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 1686 Lần ) Tăng 1
36 ( 1442 Lần ) Giảm 240
83 ( 1323 Lần ) Giảm 241
53 ( 1210 Lần ) Tăng 1
17 ( 1204 Lần ) Không tăng
34 ( 1198 Lần ) Không tăng
71 ( 1197 Lần ) Không tăng
35 ( 1145 Lần ) Không tăng
21 ( 1082 Lần ) Giảm 241

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1690 Lần 942
0 965 Lần 707
482 Lần 235
1 1926 Lần 708
1690 Lần 943
2 1692 Lần 939
2655 Lần 941
3 3374 Lần 230
1446 Lần 1181
4 1686 Lần 946
2166 Lần 946
5 1685 Lần 1422
1203 Lần 711
6 1447 Lần 1181
1928 Lần 1419
7 1926 Lần 236
2164 Lần 709
8 966 Lần 1418
1928 Lần 469
9 1685 Lần 709

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )