http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 24 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 148 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 20-05-2015 Đến Ngày: 15-10-2015
Số 24 xuất hiện ngày cuối 18/01/2018 đến 18/01/2018 là 0 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 16 ngày )
00      ( 11 ngày )
51      ( 11 ngày )
84      ( 10 ngày )
77      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )
52      ( 8 ngày )
72      ( 8 ngày )
96      ( 8 ngày )
99      ( 8 ngày )
25      ( 5 ngày )
29      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

32      ( 16 ngày )
00      ( 11 ngày )
51      ( 11 ngày )
84      ( 10 ngày )
77      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

24 ( 1212 Lần ) Tăng 325
56 ( 1074 Lần ) Không tăng
67 ( 989 Lần ) Tăng 336
41 ( 987 Lần ) Không tăng
47 ( 936 Lần ) Không tăng
23 ( 912 Lần ) Giảm 17
11 ( 911 Lần ) Tăng 279
03 ( 910 Lần ) Tăng 576
68 ( 896 Lần ) Tăng 310

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

47 ( 2027 Lần ) Không tăng
13 ( 1457 Lần ) Không tăng
86 ( 1376 Lần ) Tăng 616
16 ( 1355 Lần ) Không tăng
63 ( 1346 Lần ) Tăng 343
34 ( 1303 Lần ) Không tăng
23 ( 1294 Lần ) Không tăng
24 ( 1212 Lần ) Tăng 325
20 ( 1091 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3690 Lần 807
0 1809 Lần 454
3846 Lần 1057
1 3208 Lần 510
3769 Lần 1622
2 2491 Lần 1150
2826 Lần 1264
3 4765 Lần 1968
3780 Lần 297
4 3673 Lần 992
3232 Lần 1239
5 3114 Lần 1818
3860 Lần 1518
6 4180 Lần 1244
2754 Lần 517
7 4351 Lần 953
2566 Lần 1469
8 4350 Lần 911
3183 Lần 796
9 1565 Lần 586

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )