http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 24 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 210 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 18-03-2015 Đến Ngày: 14-10-2015
Số 24 xuất hiện ngày cuối 17/01/2019 đến 20/01/2019 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06      ( 13 ngày )
00      ( 12 ngày )
72      ( 12 ngày )
64      ( 10 ngày )
81      ( 9 ngày )
85      ( 9 ngày )
11      ( 8 ngày )
97      ( 8 ngày )
33      ( 7 ngày )
36      ( 7 ngày )
52      ( 7 ngày )
78      ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

06      ( 13 ngày )
00      ( 12 ngày )
72      ( 12 ngày )
64      ( 10 ngày )
81      ( 9 ngày )
85      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

69 ( 727 Lần ) Tăng 182
76 ( 727 Lần ) Tăng 182
02 ( 726 Lần ) Tăng 182
92 ( 726 Lần ) Tăng 182
67 ( 546 Lần ) Tăng 182
47 ( 545 Lần ) Không tăng
82 ( 545 Lần ) Không tăng
96 ( 545 Lần ) Tăng 182
71 ( 544 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

82 ( 1455 Lần ) Tăng 182
96 ( 1455 Lần ) Tăng 182
27 ( 1273 Lần ) Giảm 182
47 ( 1091 Lần ) Không tăng
76 ( 1091 Lần ) Tăng 364
21 ( 910 Lần ) Không tăng
24 ( 910 Lần ) Giảm 182
35 ( 910 Lần ) Tăng 364
77 ( 910 Lần ) Tăng 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1451 Lần 0
0 2358 Lần 182
726 Lần 364
1 1452 Lần 182
1996 Lần 182
2 3269 Lần 546
1820 Lần 364
3 907 Lần 728
1453 Lần 910
4 1635 Lần 182
1998 Lần 182
5 1274 Lần 182
2727 Lần 0
6 1818 Lần 0
2362 Lần 182
7 2544 Lần 546
2000 Lần 728
8 2182 Lần 546
3087 Lần 0
9 2181 Lần 182

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )