http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 87 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 293 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 12-02-2015 Đến Ngày: 02-12-2015
Số 87 xuất hiện ngày cuối 23/06/2018 đến 24/06/2018 là 1 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 24/06/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 19 ngày )
56      ( 12 ngày )
60      ( 9 ngày )
85      ( 8 ngày )
08      ( 6 ngày )
27      ( 6 ngày )
29      ( 6 ngày )
89      ( 6 ngày )
95      ( 6 ngày )
23      ( 5 ngày )
45      ( 5 ngày )
73      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

50      ( 19 ngày )
56      ( 12 ngày )
60      ( 9 ngày )
85      ( 8 ngày )
08      ( 6 ngày )
27      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

30 ( 975 Lần ) Tăng 225
61 ( 740 Lần ) Không tăng
94 ( 708 Lần ) Tăng 186
66 ( 699 Lần ) Giảm 237
33 ( 693 Lần ) Tăng 453
80 ( 646 Lần ) Tăng 408
87 ( 632 Lần ) Không tăng
16 ( 519 Lần ) Giảm 277
76 ( 514 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

22 ( 1278 Lần ) Không tăng
30 ( 1179 Lần ) Tăng 225
66 ( 1162 Lần ) Giảm 184
25 ( 1104 Lần ) Không tăng
94 ( 1036 Lần ) Tăng 458
06 ( 1027 Lần ) Không tăng
97 ( 983 Lần ) Tăng 222
11 ( 956 Lần ) Giảm 139
37 ( 919 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2508 Lần 157
0 2971 Lần 378
2950 Lần 606
1 3090 Lần 50
1323 Lần 1254
2 2418 Lần 1325
3416 Lần 1067
3 2483 Lần 543
2465 Lần 351
4 2947 Lần 802
1554 Lần 648
5 1606 Lần 497
3507 Lần 315
6 3044 Lần 1331
2340 Lần 258
7 2686 Lần 180
2319 Lần 74
8 1834 Lần 4
2025 Lần 53
9 1328 Lần 129

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 19 ngày )
56  ( 12 ngày )
60  ( 9 ngày )
85  ( 8 ngày )
08  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
29  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )

Miền Bắc

12  ( 22 ngày )
93  ( 18 ngày )
38  ( 16 ngày )
06  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
23  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

83  ( 12 ngày )
45  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
64  ( 9 ngày )
05  ( 8 ngày )
53  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
77  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )