http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 88 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 231 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 27-01-2017 Đến Ngày: 15-09-2017
Số 88 xuất hiện ngày cuối 24/05/2018 đến 26/05/2018 là 2 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 26/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      ( 13 ngày )
41      ( 13 ngày )
14      ( 10 ngày )
73      ( 10 ngày )
20      ( 9 ngày )
37      ( 8 ngày )
30      ( 7 ngày )
66      ( 7 ngày )
96      ( 7 ngày )
97      ( 7 ngày )
99      ( 7 ngày )
06      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

09      ( 13 ngày )
41      ( 13 ngày )
14      ( 10 ngày )
73      ( 10 ngày )
20      ( 9 ngày )
37      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

54 ( 1074 Lần ) Giảm 64
34 ( 1054 Lần ) Tăng 243
40 ( 1039 Lần ) Không tăng
60 ( 1038 Lần ) Không tăng
02 ( 802 Lần ) Không tăng
70 ( 773 Lần ) Giảm 86
71 ( 773 Lần ) Tăng 270
77 ( 723 Lần ) Tăng 259
08 ( 576 Lần ) Giảm 325

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

49 ( 2135 Lần ) Tăng 220
65 ( 1680 Lần ) Không tăng
54 ( 1603 Lần ) Tăng 85
34 ( 1576 Lần ) Tăng 243
15 ( 1436 Lần ) Tăng 251
04 ( 1381 Lần ) Tăng 263
19 ( 1363 Lần ) Không tăng
44 ( 1328 Lần ) Tăng 7
70 ( 1316 Lần ) Tăng 255

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3440 Lần 67
0 4387 Lần 378
1221 Lần 939
1 2281 Lần 934
949 Lần 1110
2 2542 Lần 1414
3060 Lần 989
3 1976 Lần 290
3462 Lần 99
4 4343 Lần 715
3127 Lần 168
5 3020 Lần 541
3092 Lần 870
6 1534 Lần 221
3763 Lần 958
7 2188 Lần 925
2811 Lần 849
8 2535 Lần 667
2379 Lần 234
9 2498 Lần 1370

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 13 ngày )
41  ( 13 ngày )
14  ( 10 ngày )
73  ( 10 ngày )
20  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
66  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 52 ngày )
05  ( 42 ngày )
98  ( 42 ngày )
47  ( 41 ngày )
51  ( 41 ngày )
07  ( 39 ngày )
55  ( 38 ngày )
95  ( 38 ngày )
35  ( 37 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 20 ngày )
71  ( 13 ngày )
84  ( 13 ngày )
93  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
28  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
70  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )