http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 96 Miền Nam đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 430 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 08-04-2015 Đến Ngày: 11-06-2016
Số 96 xuất hiện ngày cuối 22/06/2019 đến 25/06/2019 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 25/06/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

46      ( 11 ngày )
58      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
25      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )
32      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )
86      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

46      ( 11 ngày )
58      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
25      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

31 ( 729 Lần ) Tăng 364
40 ( 729 Lần ) Không tăng
44 ( 548 Lần ) Không tăng
81 ( 547 Lần ) Tăng 182
01 ( 546 Lần ) Tăng 182
47 ( 546 Lần ) Tăng 546
15 ( 366 Lần ) Không tăng
03 ( 365 Lần ) Giảm 182
09 ( 365 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

44 ( 912 Lần ) Tăng 182
40 ( 911 Lần ) Tăng 182
31 ( 729 Lần ) Tăng 364
81 ( 729 Lần ) Tăng 364
97 ( 729 Lần ) Không tăng
47 ( 728 Lần ) Tăng 546
82 ( 728 Lần ) Không tăng
03 ( 547 Lần ) Không tăng
05 ( 547 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2007 Lần 182
0 2187 Lần 364
2006 Lần 546
1 2916 Lần 546
1276 Lần 546
2 1640 Lần 182
2190 Lần 546
3 2188 Lần 182
3098 Lần 728
4 2006 Lần 182
1277 Lần 364
5 2008 Lần 182
2006 Lần 182
6 1460 Lần 182
1638 Lần 364
7 2003 Lần 0
2188 Lần 0
8 1460 Lần 546
2006 Lần 182
9 1824 Lần 182

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )