http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản đài () đến Ngày 18/07/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:


Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
Lần 0
0 Lần 0
Lần 0
1 Lần 0
Lần 0
2 Lần 0
Lần 0
3 Lần 0
Lần 0
4 Lần 0
Lần 0
5 Lần 0
Lần 0
6 Lần 0
Lần 0
7 Lần 0
Lần 0
8 Lần 0
Lần 0
9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 13 ngày )
46  ( 13 ngày )
25  ( 10 ngày )
38  ( 10 ngày )
82  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
55  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
85  ( 7 ngày )

Miền Bắc

69  ( 28 ngày )
18  ( 22 ngày )
54  ( 19 ngày )
62  ( 18 ngày )
92  ( 16 ngày )
16  ( 15 ngày )
38  ( 15 ngày )
77  ( 15 ngày )
78  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

01  ( 15 ngày )
56  ( 9 ngày )
64  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
28  ( 8 ngày )
65  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
26  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )