http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 24 ngày )
14      ( 16 ngày )
24      ( 12 ngày )
85      ( 12 ngày )
98      ( 12 ngày )
64      ( 11 ngày )
73      ( 11 ngày )
95      ( 11 ngày )
60      ( 10 ngày )
80      ( 10 ngày )
93      ( 10 ngày )
22      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

49 ( 10 Lần ) Tăng 4
69 ( 8 Lần ) Không tăng
01 ( 6 Lần ) Tăng 2
87 ( 6 Lần ) Không tăng
03 ( 4 Lần ) Không tăng
08 ( 4 Lần ) Tăng 4
17 ( 4 Lần ) Giảm 2
23 ( 4 Lần ) Tăng 2
25 ( 4 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

69 ( 16 Lần ) Tăng 2
49 ( 14 Lần ) Tăng 4
17 ( 12 Lần ) Giảm 2
51 ( 10 Lần ) Tăng 2
81 ( 10 Lần ) Tăng 2
87 ( 10 Lần ) Tăng 2
08 ( 8 Lần ) Tăng 4
36 ( 8 Lần ) Không tăng
54 ( 8 Lần ) Tăng 4

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 4
0 8 Lần 4
16 Lần 2
1 30 Lần 6
14 Lần 2
2 10 Lần 0
12 Lần 2
3 12 Lần 0
26 Lần 6
4 16 Lần 8
14 Lần 2
5 20 Lần 4
22 Lần 2
6 16 Lần 4
20 Lần 2
7 16 Lần 12
14 Lần 0
8 10 Lần 2
8 Lần 10
9 24 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )