http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 24 ngày )
11      ( 22 ngày )
70      ( 22 ngày )
79      ( 21 ngày )
25      ( 20 ngày )
13      ( 17 ngày )
43      ( 17 ngày )
44      ( 14 ngày )
84      ( 14 ngày )
34      ( 11 ngày )
63      ( 11 ngày )
67      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

07 ( 8 Lần ) Giảm 2
03 ( 6 Lần ) Tăng 2
17 ( 6 Lần ) Không tăng
29 ( 6 Lần ) Không tăng
45 ( 6 Lần ) Không tăng
53 ( 6 Lần ) Tăng 2
97 ( 6 Lần ) Giảm 2
14 ( 4 Lần ) Tăng 4
15 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

07 ( 10 Lần ) Không tăng
17 ( 8 Lần ) Tăng 1
97 ( 8 Lần ) Không tăng
03 ( 6 Lần ) Tăng 2
16 ( 6 Lần ) Không tăng
24 ( 6 Lần ) Tăng 2
29 ( 6 Lần ) Không tăng
31 ( 6 Lần ) Tăng 4
39 ( 6 Lần ) Tăng 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
22 Lần 0
0 6 Lần 4
20 Lần 2
1 12 Lần 4
26 Lần 6
2 10 Lần 2
16 Lần 0
3 16 Lần 2
14 Lần 4
4 14 Lần 2
12 Lần 4
5 22 Lần 0
12 Lần 2
6 20 Lần 2
10 Lần 6
7 30 Lần 2
12 Lần 2
8 10 Lần 0
18 Lần 2
9 22 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )