http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      ( 17 ngày )
58      ( 17 ngày )
31      ( 16 ngày )
35      ( 16 ngày )
86      ( 16 ngày )
18      ( 15 ngày )
65      ( 14 ngày )
57      ( 11 ngày )
78      ( 11 ngày )
91      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
54      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

77 ( 6 Lần ) Không tăng
82 ( 6 Lần ) Giảm 2
05 ( 4 Lần ) Giảm 2
06 ( 4 Lần ) Không tăng
07 ( 4 Lần ) Không tăng
09 ( 4 Lần ) Không tăng
34 ( 4 Lần ) Không tăng
38 ( 4 Lần ) Không tăng
60 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

37 ( 10 Lần ) Không tăng
28 ( 9 Lần ) Không tăng
38 ( 9 Lần ) Không tăng
49 ( 8 Lần ) Không tăng
82 ( 8 Lần ) Không tăng
85 ( 8 Lần ) Không tăng
94 ( 8 Lần ) Không tăng
09 ( 7 Lần ) Không tăng
11 ( 7 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
24 Lần 4
0 12 Lần 2
4 Lần 4
1 4 Lần 12
10 Lần 12
2 12 Lần 6
12 Lần 0
3 10 Lần 4
2 Lần 10
4 8 Lần 6
4 Lần 2
5 10 Lần 10
12 Lần 2
6 14 Lần 4
14 Lần 4
7 18 Lần 2
16 Lần 6
8 8 Lần 6
10 Lần 10
9 12 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )