http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

42      ( 28 ngày )
50      ( 19 ngày )
78      ( 19 ngày )
16      ( 14 ngày )
64      ( 13 ngày )
80      ( 13 ngày )
41      ( 12 ngày )
87      ( 11 ngày )
93      ( 11 ngày )
38      ( 8 ngày )
62      ( 8 ngày )
82      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

54 ( 3 Lần ) Tăng 1
86 ( 3 Lần ) Tăng 2
09 ( 2 Lần ) Tăng 1
12 ( 2 Lần ) Không tăng
18 ( 2 Lần ) Tăng 1
25 ( 2 Lần ) Tăng 1
28 ( 2 Lần ) Tăng 2
46 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

92 ( 7 Lần ) Tăng 2
15 ( 5 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần ) Giảm 1
54 ( 5 Lần ) Tăng 1
01 ( 4 Lần ) Giảm 2
12 ( 4 Lần ) Tăng 1
43 ( 4 Lần ) Tăng 1
90 ( 4 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 Lần 4
0 4 Lần 0
9 Lần 1
1 4 Lần 3
6 Lần 2
2 6 Lần 1
1 Lần 4
3 3 Lần 0
6 Lần 4
4 6 Lần 1
5 Lần 1
5 4 Lần 2
6 Lần 1
6 9 Lần 1
6 Lần 1
7 3 Lần 1
4 Lần 0
8 8 Lần 3
6 Lần 2
9 7 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )