http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96      ( 21 ngày )
83      ( 11 ngày )
52      ( 10 ngày )
60      ( 9 ngày )
63      ( 9 ngày )
82      ( 9 ngày )
18      ( 8 ngày )
74      ( 8 ngày )
40      ( 7 ngày )
65      ( 7 ngày )
85      ( 7 ngày )
11      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

23 ( 4 Lần ) Tăng 1
20 ( 3 Lần ) Tăng 1
55 ( 3 Lần ) Không tăng
00 ( 2 Lần ) Tăng 1
02 ( 2 Lần ) Tăng 1
03 ( 2 Lần ) Tăng 1
05 ( 2 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

61 ( 5 Lần ) Tăng 1
05 ( 4 Lần ) Tăng 1
15 ( 4 Lần ) Tăng 1
16 ( 4 Lần ) Không tăng
22 ( 4 Lần ) Không tăng
23 ( 4 Lần ) Không tăng
26 ( 4 Lần ) Tăng 1
41 ( 4 Lần ) Tăng 1
46 ( 4 Lần ) Giảm 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 6
0 8 Lần 1
6 Lần 1
1 6 Lần 0
17 Lần 4
2 10 Lần 1
9 Lần 2
3 10 Lần 2
8 Lần 2
4 6 Lần 1
8 Lần 6
5 8 Lần 1
8 Lần 2
6 8 Lần 4
2 Lần 2
7 8 Lần 1
4 Lần 3
8 8 Lần 1
5 Lần 0
9 9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )