http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 03 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 324 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 17-10-2014 Đến Ngày: 06-09-2015
Số 03 xuất hiện ngày cuối 20/02/2018 đến 22/02/2018 là 2 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 22/02/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

07      ( 17 ngày )
69      ( 17 ngày )
72      ( 15 ngày )
70      ( 14 ngày )
16      ( 12 ngày )
32      ( 12 ngày )
40      ( 12 ngày )
21      ( 11 ngày )
36      ( 11 ngày )
62      ( 11 ngày )
68      ( 11 ngày )
81      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

13 ( 6 Lần ) Tăng 4
23 ( 6 Lần ) Tăng 2
34 ( 6 Lần ) Tăng 4
61 ( 6 Lần ) Không tăng
91 ( 6 Lần ) Tăng 2
97 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 4 Lần ) Không tăng
10 ( 4 Lần ) Tăng 2
14 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

61 ( 8 Lần ) Tăng 2
91 ( 8 Lần ) Tăng 4
09 ( 6 Lần ) Tăng 2
13 ( 6 Lần ) Tăng 4
23 ( 6 Lần ) Tăng 2
34 ( 6 Lần ) Tăng 4
42 ( 6 Lần ) Không tăng
97 ( 6 Lần ) Không tăng
04 ( 4 Lần ) Tăng 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 4
0 16 Lần 6
26 Lần 8
1 22 Lần 0
16 Lần 4
2 7 Lần 10
16 Lần 0
3 22 Lần 6
14 Lần 4
4 24 Lần 4
14 Lần 4
5 19 Lần 2
12 Lần 6
6 8 Lần 2
12 Lần 4
7 24 Lần 6
14 Lần 0
8 12 Lần 4
22 Lần 2
9 8 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

56  ( 13 ngày )
55  ( 10 ngày )
79  ( 8 ngày )
16  ( 7 ngày )
51  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
07  ( 6 ngày )
14  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )

Miền Bắc

07  ( 17 ngày )
69  ( 17 ngày )
72  ( 15 ngày )
70  ( 14 ngày )
16  ( 12 ngày )
32  ( 12 ngày )
40  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
36  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

58  ( 10 ngày )
26  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
27  ( 7 ngày )
46  ( 7 ngày )
51  ( 7 ngày )
93  ( 7 ngày )