http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 07 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 473 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 14-06-2016 Đến Ngày: 30-09-2017
Số 07 xuất hiện ngày cuối 13/10/2018 đến 16/10/2018 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 16/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

36      ( 15 ngày )
40      ( 15 ngày )
38      ( 11 ngày )
02      ( 10 ngày )
15      ( 10 ngày )
93      ( 10 ngày )
52      ( 9 ngày )
20      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
91      ( 8 ngày )
16      ( 7 ngày )
31      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

64 ( 10 Lần ) Tăng 2
57 ( 6 Lần ) Tăng 2
11 ( 4 Lần ) Tăng 2
12 ( 4 Lần ) Không tăng
19 ( 4 Lần ) Tăng 2
28 ( 4 Lần ) Không tăng
35 ( 4 Lần ) Tăng 2
37 ( 4 Lần ) Giảm 2
46 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

53 ( 12 Lần ) Không tăng
64 ( 12 Lần ) Tăng 2
45 ( 10 Lần ) Giảm 2
05 ( 8 Lần ) Không tăng
12 ( 8 Lần ) Không tăng
18 ( 8 Lần ) Không tăng
19 ( 8 Lần ) Tăng 2
32 ( 8 Lần ) Tăng 2
37 ( 8 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 8
0 14 Lần 2
18 Lần 2
1 18 Lần 4
16 Lần 0
2 12 Lần 2
14 Lần 2
3 16 Lần 2
18 Lần 4
4 18 Lần 0
22 Lần 0
5 20 Lần 0
20 Lần 2
6 16 Lần 0
22 Lần 6
7 16 Lần 2
10 Lần 8
8 14 Lần 6
16 Lần 0
9 18 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 9 ngày )
44  ( 8 ngày )
09  ( 7 ngày )
46  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )
03  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 15 ngày )
40  ( 15 ngày )
38  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )
15  ( 10 ngày )
93  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 8 ngày )
28  ( 8 ngày )
24  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
80  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )
91  ( 6 ngày )