http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 10 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 773 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 07-10-2014 Đến Ngày: 18-11-2016
Số 10 xuất hiện ngày cuối 15/11/2017 đến 18/11/2017 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 18/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96      ( 20 ngày )
91      ( 11 ngày )
83      ( 10 ngày )
52      ( 9 ngày )
60      ( 8 ngày )
63      ( 8 ngày )
82      ( 8 ngày )
18      ( 7 ngày )
74      ( 7 ngày )
27      ( 6 ngày )
40      ( 6 ngày )
65      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 3 Lần ) Giảm 1
23 ( 3 Lần ) Không tăng
50 ( 3 Lần ) Không tăng
55 ( 3 Lần ) Tăng 3
06 ( 2 Lần ) Tăng 1
12 ( 2 Lần ) Tăng 1
20 ( 2 Lần ) Tăng 1
22 ( 2 Lần ) Tăng 2
26 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

46 ( 5 Lần ) Tăng 1
86 ( 5 Lần ) Không tăng
16 ( 4 Lần ) Không tăng
22 ( 4 Lần ) Tăng 2
23 ( 4 Lần ) Không tăng
50 ( 4 Lần ) Không tăng
55 ( 4 Lần ) Tăng 2
61 ( 4 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 9 Lần 0
7 Lần 3
1 6 Lần 0
13 Lần 4
2 9 Lần 4
7 Lần 3
3 8 Lần 0
10 Lần 1
4 5 Lần 1
14 Lần 1
5 7 Lần 1
6 Lần 2
6 12 Lần 3
4 Lần 6
7 7 Lần 2
7 Lần 1
8 9 Lần 2
5 Lần 3
9 9 Lần 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )