http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 27 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 887 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 11-09-2014 Đến Ngày: 14-02-2017
Số 27 xuất hiện ngày cuối 12/10/2018 đến 17/10/2018 là 5 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

36      ( 16 ngày )
40      ( 16 ngày )
38      ( 12 ngày )
02      ( 11 ngày )
15      ( 11 ngày )
52      ( 10 ngày )
84      ( 9 ngày )
31      ( 8 ngày )
83      ( 8 ngày )
08      ( 6 ngày )
50      ( 6 ngày )
72      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

14 ( 8 Lần ) Tăng 6
70 ( 8 Lần ) Tăng 4
35 ( 6 Lần ) Tăng 2
64 ( 6 Lần ) Giảm 4
11 ( 4 Lần ) Không tăng
19 ( 4 Lần ) Không tăng
21 ( 4 Lần ) Tăng 2
37 ( 4 Lần ) Không tăng
46 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

14 ( 10 Lần ) Tăng 6
64 ( 10 Lần ) Giảm 2
70 ( 10 Lần ) Tăng 4
32 ( 8 Lần ) Không tăng
37 ( 8 Lần ) Không tăng
46 ( 8 Lần ) Tăng 4
57 ( 8 Lần ) Tăng 2
75 ( 8 Lần ) Không tăng
78 ( 8 Lần ) Tăng 4

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 4
0 18 Lần 4
24 Lần 6
1 20 Lần 2
14 Lần 2
2 8 Lần 4
14 Lần 0
3 12 Lần 4
16 Lần 2
4 24 Lần 6
10 Lần 12
5 24 Lần 4
16 Lần 4
6 14 Lần 2
26 Lần 4
7 16 Lần 0
12 Lần 2
8 12 Lần 2
20 Lần 4
9 14 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )