http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 37 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 400 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 21-07-2015 Đến Ngày: 24-08-2016
Số 37 xuất hiện ngày cuối 18/07/2018 đến 22/07/2018 là 4 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 22/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 26 ngày )
11      ( 24 ngày )
79      ( 23 ngày )
25      ( 22 ngày )
44      ( 16 ngày )
84      ( 16 ngày )
34      ( 13 ngày )
63      ( 13 ngày )
67      ( 13 ngày )
73      ( 13 ngày )
00      ( 12 ngày )
48      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

14 ( 6 Lần ) Không tăng
31 ( 6 Lần ) Không tăng
17 ( 4 Lần ) Giảm 2
26 ( 4 Lần ) Không tăng
36 ( 4 Lần ) Không tăng
40 ( 4 Lần ) Không tăng
47 ( 4 Lần ) Không tăng
70 ( 4 Lần ) Không tăng
85 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

07 ( 10 Lần ) Không tăng
17 ( 10 Lần ) Không tăng
29 ( 8 Lần ) Không tăng
31 ( 8 Lần ) Không tăng
97 ( 8 Lần ) Không tăng
03 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 6 Lần ) Không tăng
14 ( 6 Lần ) Không tăng
16 ( 6 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 12
0 12 Lần 0
18 Lần 8
1 10 Lần 4
14 Lần 8
2 10 Lần 2
16 Lần 2
3 10 Lần 0
14 Lần 4
4 10 Lần 6
6 Lần 2
5 8 Lần 8
8 Lần 4
6 10 Lần 8
8 Lần 4
7 12 Lần 12
10 Lần 6
8 8 Lần 6
8 Lần 4
9 18 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )