http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 48 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 815.29166666667 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 06-12-2016 Đến Ngày: 02-03-2019
Số 48 xuất hiện ngày cuối 17/04/2019 đến 19/04/2019 là 2 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

78      ( 29 ngày )
09      ( 15 ngày )
75      ( 14 ngày )
60      ( 10 ngày )
66      ( 9 ngày )
76      ( 9 ngày )
34      ( 8 ngày )
05      ( 7 ngày )
10      ( 7 ngày )
17      ( 7 ngày )
31      ( 7 ngày )
87      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

51 ( 16 Lần ) Tăng 8
06 ( 12 Lần ) Không tăng
23 ( 12 Lần ) Tăng 4
86 ( 12 Lần ) Không tăng
00 ( 8 Lần ) Tăng 4
08 ( 8 Lần ) Tăng 4
12 ( 8 Lần ) Không tăng
16 ( 8 Lần ) Không tăng
19 ( 8 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

51 ( 28 Lần ) Tăng 4
02 ( 16 Lần ) Tăng 4
06 ( 16 Lần ) Không tăng
13 ( 16 Lần ) Không tăng
14 ( 16 Lần ) Tăng 4
16 ( 16 Lần ) Không tăng
22 ( 16 Lần ) Không tăng
23 ( 16 Lần ) Tăng 4
57 ( 16 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
48 Lần 16
0 32 Lần 12
40 Lần 8
1 28 Lần 8
36 Lần 4
2 36 Lần 28
24 Lần 8
3 40 Lần 4
20 Lần 12
4 32 Lần 20
36 Lần 8
5 20 Lần 4
24 Lần 0
6 48 Lần 8
24 Lần 4
7 20 Lần 4
32 Lần 4
8 32 Lần 4
40 Lần 8
9 36 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )