http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 58 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 380 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 28-03-2014 Đến Ngày: 12-04-2015
Số 58 xuất hiện ngày cuối 15/12/2017 đến 16/01/2018 là 32 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

02      ( 15 ngày )
25      ( 15 ngày )
58      ( 15 ngày )
31      ( 14 ngày )
35      ( 14 ngày )
86      ( 14 ngày )
18      ( 13 ngày )
24      ( 12 ngày )
65      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
69      ( 10 ngày )
83      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

49 ( 8 Lần ) Không tăng
21 ( 7 Lần ) Không tăng
28 ( 7 Lần ) Không tăng
37 ( 6 Lần ) Giảm 2
85 ( 6 Lần ) Không tăng
94 ( 4 Lần ) Giảm 2
03 ( 3 Lần ) Không tăng
04 ( 3 Lần ) Không tăng
09 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

33 ( 21 Lần ) Không tăng
84 ( 16 Lần ) Giảm 2
48 ( 15 Lần ) Không tăng
37 ( 14 Lần ) Không tăng
20 ( 12 Lần ) Giảm 2
56 ( 10 Lần ) Không tăng
04 ( 9 Lần ) Không tăng
10 ( 9 Lần ) Không tăng
14 ( 9 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 2
0 8 Lần 4
13 Lần 12
1 18 Lần 6
18 Lần 0
2 9 Lần 8
18 Lần 6
3 16 Lần 8
28 Lần 2
4 15 Lần 8
2 Lần 12
5 16 Lần 0
8 Lần 12
6 10 Lần 6
13 Lần 4
7 11 Lần 6
12 Lần 2
8 18 Lần 4
10 Lần 2
9 14 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )