http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 60 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 324 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 30-04-2016 Đến Ngày: 20-03-2017
Số 60 xuất hiện ngày cuối 23/06/2019 đến 25/06/2019 là 2 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 25/06/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75      ( 23 ngày )
76      ( 18 ngày )
80      ( 13 ngày )
43      ( 12 ngày )
81      ( 12 ngày )
77      ( 11 ngày )
94      ( 11 ngày )
49      ( 10 ngày )
61      ( 10 ngày )
99      ( 10 ngày )
42      ( 9 ngày )
51      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 12 Lần ) Giảm 4
19 ( 12 Lần ) Tăng 4
44 ( 12 Lần ) Tăng 4
52 ( 12 Lần ) Tăng 8
05 ( 8 Lần ) Không tăng
06 ( 8 Lần ) Không tăng
07 ( 8 Lần ) Không tăng
11 ( 8 Lần ) Tăng 4
12 ( 8 Lần ) Tăng 4

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

16 ( 16 Lần ) Không tăng
33 ( 16 Lần ) Không tăng
58 ( 16 Lần ) Không tăng
96 ( 16 Lần ) Không tăng
04 ( 12 Lần ) Tăng 4
07 ( 12 Lần ) Không tăng
11 ( 12 Lần ) Tăng 4
19 ( 12 Lần ) Tăng 4
28 ( 12 Lần ) Tăng 4

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
40 Lần 8
0 28 Lần 8
56 Lần 12
1 28 Lần 8
32 Lần 8
2 48 Lần 8
40 Lần 4
3 24 Lần 0
16 Lần 0
4 40 Lần 8
40 Lần 4
5 32 Lần 4
28 Lần 4
6 44 Lần 12
20 Lần 4
7 24 Lần 4
20 Lần 4
8 24 Lần 0
32 Lần 16
9 32 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )