http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 69 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 736 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 29-05-2015 Đến Ngày: 03-06-2017
Số 69 xuất hiện ngày cuối 21/09/2018 đến 21/09/2018 là 0 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 26 ngày )
66      ( 20 ngày )
14      ( 12 ngày )
86      ( 11 ngày )
11      ( 9 ngày )
24      ( 8 ngày )
35      ( 8 ngày )
85      ( 8 ngày )
98      ( 8 ngày )
16      ( 7 ngày )
46      ( 7 ngày )
47      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

13 ( 6 Lần ) Tăng 4
17 ( 6 Lần ) Không tăng
36 ( 6 Lần ) Không tăng
51 ( 6 Lần ) Tăng 2
69 ( 6 Lần ) Tăng 4
77 ( 6 Lần ) Không tăng
81 ( 6 Lần ) Không tăng
82 ( 6 Lần ) Không tăng
08 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

17 ( 10 Lần ) Không tăng
20 ( 10 Lần ) Không tăng
32 ( 10 Lần ) Không tăng
63 ( 10 Lần ) Giảm 2
77 ( 10 Lần ) Không tăng
10 ( 8 Lần ) Không tăng
82 ( 8 Lần ) Không tăng
83 ( 8 Lần ) Tăng 2
88 ( 8 Lần ) Giảm 4

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 4
0 18 Lần 6
16 Lần 4
1 20 Lần 4
14 Lần 2
2 20 Lần 2
16 Lần 12
3 18 Lần 8
14 Lần 2
4 10 Lần 2
22 Lần 4
5 8 Lần 2
18 Lần 4
6 10 Lần 6
16 Lần 0
7 20 Lần 4
24 Lần 2
8 14 Lần 6
10 Lần 6
9 24 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )