http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 77 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1356 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 06-01-2014 Đến Ngày: 23-09-2017
Số 77 xuất hiện ngày cuối 16/02/2019 đến 22/02/2019 là 6 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 22/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 22 ngày )
81      ( 22 ngày )
57      ( 19 ngày )
37      ( 14 ngày )
23      ( 13 ngày )
56      ( 12 ngày )
85      ( 12 ngày )
01      ( 11 ngày )
79      ( 11 ngày )
45      ( 10 ngày )
60      ( 9 ngày )
10      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

43 ( 16 Lần ) Không tăng
33 ( 12 Lần ) Không tăng
55 ( 12 Lần ) Không tăng
62 ( 12 Lần ) Tăng 8
64 ( 12 Lần ) Không tăng
94 ( 12 Lần ) Không tăng
39 ( 10 Lần ) Tăng 6
73 ( 10 Lần ) Tăng 6
98 ( 10 Lần ) Tăng 6

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

55 ( 24 Lần ) Tăng 4
43 ( 20 Lần ) Không tăng
52 ( 20 Lần ) Không tăng
86 ( 18 Lần ) Tăng 6
33 ( 16 Lần ) Không tăng
49 ( 16 Lần ) Không tăng
62 ( 16 Lần ) Tăng 8
64 ( 16 Lần ) Không tăng
68 ( 16 Lần ) Giảm 8

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
28 Lần 8
0 38 Lần 22
34 Lần 14
1 28 Lần 16
28 Lần 16
2 36 Lần 4
50 Lần 14
3 64 Lần 24
46 Lần 2
4 54 Lần 6
36 Lần 4
5 34 Lần 2
50 Lần 2
6 40 Lần 12
26 Lần 2
7 22 Lần 2
36 Lần 4
8 36 Lần 4
44 Lần 12
9 26 Lần 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )