http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 78 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 395 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 11-04-2016 Đến Ngày: 11-05-2017
Số 78 xuất hiện ngày cuối 16/01/2019 đến 20/01/2019 là 4 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

83      ( 15 ngày )
91      ( 14 ngày )
68      ( 13 ngày )
06      ( 11 ngày )
01      ( 10 ngày )
17      ( 9 ngày )
41      ( 9 ngày )
80      ( 9 ngày )
00      ( 8 ngày )
24      ( 8 ngày )
44      ( 8 ngày )
30      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

14 ( 12 Lần ) Không tăng
26 ( 12 Lần ) Không tăng
11 ( 8 Lần ) Tăng 8
18 ( 8 Lần ) Không tăng
23 ( 8 Lần ) Tăng 4
31 ( 8 Lần ) Không tăng
35 ( 8 Lần ) Tăng 4
45 ( 8 Lần ) Tăng 4
47 ( 8 Lần ) Tăng 4

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

31 ( 24 Lần ) Giảm 4
14 ( 20 Lần ) Không tăng
64 ( 16 Lần ) Không tăng
65 ( 16 Lần ) Giảm 4
72 ( 16 Lần ) Không tăng
86 ( 16 Lần ) Giảm 4
87 ( 16 Lần ) Tăng 4
03 ( 12 Lần ) Giảm 4
16 ( 12 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 4
0 24 Lần 4
36 Lần 4
1 28 Lần 4
36 Lần 4
2 36 Lần 4
32 Lần 8
3 28 Lần 4
40 Lần 0
4 32 Lần 8
24 Lần 4
5 36 Lần 0
32 Lần 8
6 32 Lần 8
56 Lần 12
7 36 Lần 0
32 Lần 8
8 36 Lần 0
24 Lần 4
9 36 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )