http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 98 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 438 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 03-09-2016 Đến Ngày: 15-11-2017
Số 98 xuất hiện ngày cuối 15/08/2018 đến 18/08/2018 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      ( 19 ngày )
03      ( 18 ngày )
15      ( 15 ngày )
50      ( 15 ngày )
32      ( 12 ngày )
58      ( 10 ngày )
59      ( 10 ngày )
52      ( 9 ngày )
56      ( 9 ngày )
63      ( 9 ngày )
72      ( 8 ngày )
97      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

20 ( 6 Lần ) Không tăng
55 ( 6 Lần ) Tăng 2
60 ( 6 Lần ) Tăng 2
71 ( 6 Lần ) Tăng 4
89 ( 6 Lần ) Tăng 2
25 ( 4 Lần ) Không tăng
27 ( 4 Lần ) Tăng 2
31 ( 4 Lần ) Không tăng
36 ( 4 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

67 ( 12 Lần ) Giảm 2
24 ( 10 Lần ) Không tăng
00 ( 8 Lần ) Không tăng
12 ( 8 Lần ) Không tăng
25 ( 8 Lần ) Không tăng
27 ( 8 Lần ) Tăng 2
54 ( 8 Lần ) Tăng 2
55 ( 8 Lần ) Không tăng
77 ( 8 Lần ) Tăng 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 6
0 24 Lần 6
8 Lần 0
1 18 Lần 2
24 Lần 2
2 12 Lần 6
20 Lần 8
3 10 Lần 0
14 Lần 0
4 18 Lần 4
16 Lần 0
5 16 Lần 4
28 Lần 2
6 16 Lần 2
18 Lần 4
7 18 Lần 2
18 Lần 0
8 12 Lần 6
10 Lần 6
9 18 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )