http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 18 ngày )
36      ( 10 ngày )
88      ( 10 ngày )
70      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
46      ( 7 ngày )
73      ( 7 ngày )
35      ( 6 ngày )
53      ( 6 ngày )
54      ( 6 ngày )
55      ( 6 ngày )
57      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

40      ( 18 ngày )
36      ( 10 ngày )
88      ( 10 ngày )
70      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
46      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

62 ( 281 Lần ) Tăng 21
24 ( 271 Lần ) Tăng 94
75 ( 269 Lần ) Không tăng
84 ( 269 Lần ) Không tăng
31 ( 265 Lần ) Không tăng
64 ( 260 Lần ) Tăng 22
11 ( 255 Lần ) Tăng 52
56 ( 240 Lần ) Giảm 56
48 ( 239 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

56 ( 768 Lần ) Giảm 169
37 ( 560 Lần ) Tăng 86
13 ( 496 Lần ) Không tăng
62 ( 488 Lần ) Tăng 86
71 ( 449 Lần ) Không tăng
91 ( 440 Lần ) Tăng 47
16 ( 434 Lần ) Tăng 36
03 ( 425 Lần ) Giảm 207
30 ( 414 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
843 Lần 153
0 690 Lần 88
1031 Lần 507
1 1441 Lần 76
815 Lần 7
2 572 Lần 83
920 Lần 243
3 606 Lần 485
760 Lần 234
4 1359 Lần 184
734 Lần 115
5 735 Lần 165
1291 Lần 387
6 829 Lần 28
479 Lần 258
7 740 Lần 41
743 Lần 127
8 753 Lần 46
544 Lần 13
9 432 Lần 216

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )