http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 20 Miền Trung đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 356 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 25-06-2016 Đến Ngày: 16-06-2017
Số 20 xuất hiện ngày cuối 17/09/2017 đến 21/09/2017 là 4 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06      ( 14 ngày )
36      ( 13 ngày )
90      ( 10 ngày )
11      ( 8 ngày )
48      ( 8 ngày )
21      ( 7 ngày )
33      ( 7 ngày )
56      ( 7 ngày )
14      ( 6 ngày )
32      ( 6 ngày )
63      ( 6 ngày )
93      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

06      ( 14 ngày )
36      ( 13 ngày )
90      ( 10 ngày )
11      ( 8 ngày )
48      ( 8 ngày )
21      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

35 ( 4 Lần ) Tăng 1
43 ( 4 Lần ) Tăng 1
59 ( 4 Lần ) Tăng 1
68 ( 4 Lần ) Tăng 2
03 ( 3 Lần ) Giảm 1
44 ( 3 Lần ) Không tăng
47 ( 3 Lần ) Không tăng
57 ( 3 Lần ) Không tăng
58 ( 3 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

25 ( 154 Lần ) Giảm 1
75 ( 153 Lần ) Giảm 1
99 ( 118 Lần ) Giảm 1
26 ( 116 Lần ) Không tăng
39 ( 81 Lần ) Không tăng
44 ( 81 Lần ) Tăng 1
34 ( 80 Lần ) Không tăng
68 ( 80 Lần ) Tăng 2
95 ( 80 Lần ) Giảm 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 9 Lần 1
9 Lần 1
1 6 Lần 1
8 Lần 2
2 11 Lần 1
8 Lần 2
3 12 Lần 1
17 Lần 0
4 13 Lần 2
16 Lần 2
5 14 Lần 2
9 Lần 4
6 7 Lần 3
10 Lần 2
7 11 Lần 1
8 Lần 2
8 14 Lần 5
12 Lần 1
9 11 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )