http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 24 Miền Trung đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 350 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 30-08-2016 Đến Ngày: 15-08-2017
Số 24 xuất hiện ngày cuối 21/02/2019 đến 22/02/2019 là 1 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      ( 11 ngày )
44      ( 11 ngày )
67      ( 10 ngày )
72      ( 9 ngày )
35      ( 8 ngày )
27      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )
38      ( 7 ngày )
87      ( 7 ngày )
01      ( 6 ngày )
93      ( 6 ngày )
99      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

05      ( 11 ngày )
44      ( 11 ngày )
67      ( 10 ngày )
72      ( 9 ngày )
35      ( 8 ngày )
27      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

67 ( 256 Lần ) Tăng 256
86 ( 193 Lần ) Tăng 192
05 ( 185 Lần ) Tăng 185
57 ( 159 Lần ) Tăng 158
54 ( 153 Lần ) Tăng 152
71 ( 153 Lần ) Tăng 152
32 ( 152 Lần ) Tăng 151
42 ( 151 Lần ) Tăng 149
15 ( 148 Lần ) Tăng 147

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

67 ( 256 Lần ) Tăng 256
86 ( 194 Lần ) Tăng 193
05 ( 185 Lần ) Tăng 185
57 ( 160 Lần ) Tăng 159
71 ( 156 Lần ) Tăng 153
42 ( 155 Lần ) Tăng 150
54 ( 153 Lần ) Tăng 152
32 ( 152 Lần ) Tăng 151
15 ( 149 Lần ) Tăng 147

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
392 Lần 379
0 249 Lần 243
506 Lần 494
1 645 Lần 636
310 Lần 303
2 402 Lần 392
486 Lần 477
3 413 Lần 398
406 Lần 394
4 280 Lần 265
760 Lần 749
5 412 Lần 405
504 Lần 496
6 370 Lần 364
258 Lần 241
7 629 Lần 611
205 Lần 197
8 406 Lần 393
321 Lần 310
9 340 Lần 331

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )