http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số TP. HCM đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

98      ( 32 ngày )
01      ( 26 ngày )
14      ( 26 ngày )
43      ( 23 ngày )
56      ( 22 ngày )
48      ( 18 ngày )
15      ( 17 ngày )
64      ( 16 ngày )
25      ( 15 ngày )
27      ( 15 ngày )
60      ( 15 ngày )
35      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

42 ( 1274 Lần ) Tăng 546
16 ( 1209 Lần ) Tăng 306
53 ( 1054 Lần ) Giảm 234
99 ( 859 Lần ) Không tăng
19 ( 854 Lần ) Không tăng
72 ( 776 Lần ) Không tăng
04 ( 736 Lần ) Tăng 224
07 ( 695 Lần ) Không tăng
96 ( 589 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

53 ( 1589 Lần ) Không tăng
92 ( 1302 Lần ) Không tăng
42 ( 1274 Lần ) Tăng 546
16 ( 1209 Lần ) Tăng 306
29 ( 1106 Lần ) Không tăng
26 ( 1074 Lần ) Không tăng
00 ( 902 Lần ) Không tăng
52 ( 873 Lần ) Không tăng
86 ( 869 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

62 ( 2764 Lần ) Giảm 53
52 ( 2677 Lần ) Không tăng
53 ( 2615 Lần ) Không tăng
41 ( 2419 Lần ) Không tăng
29 ( 2253 Lần ) Không tăng
23 ( 2199 Lần ) Không tăng
16 ( 2195 Lần ) Tăng 306
85 ( 2113 Lần ) Không tăng
72 ( 2065 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số TP. HCM trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3118 Lần 29
0 2430 Lần 291
2560 Lần 195
1 2511 Lần 488
1074 Lần 30
2 3680 Lần 18
2480 Lần 559
3 2642 Lần 740
2364 Lần 23
4 2021 Lần 776
2662 Lần 792
5 1709 Lần 31
1032 Lần 243
6 2671 Lần 9
2478 Lần 418
7 1498 Lần 284
3093 Lần 618
8 1417 Lần 34
3312 Lần 237
9 3592 Lần 532

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )