http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số TP. HCM đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16      ( 18 ngày )
02      ( 16 ngày )
47      ( 16 ngày )
62      ( 16 ngày )
08      ( 15 ngày )
81      ( 15 ngày )
94      ( 15 ngày )
46      ( 13 ngày )
84      ( 13 ngày )
44      ( 12 ngày )
69      ( 12 ngày )
56      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 ( 1540 Lần ) Tăng 182
63 ( 1176 Lần ) Không tăng
68 ( 1175 Lần ) Không tăng
15 ( 862 Lần ) Giảm 182
13 ( 728 Lần ) Không tăng
20 ( 680 Lần ) Không tăng
28 ( 680 Lần ) Không tăng
74 ( 679 Lần ) Không tăng
67 ( 499 Lần ) Giảm 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 ( 1722 Lần ) Tăng 364
63 ( 1540 Lần ) Giảm 182
68 ( 1539 Lần ) Không tăng
15 ( 1226 Lần ) Không tăng
07 ( 1042 Lần ) Không tăng
13 ( 910 Lần ) Không tăng
25 ( 910 Lần ) Không tăng
19 ( 862 Lần ) Không tăng
28 ( 862 Lần ) Giảm 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

63 ( 2450 Lần ) Không tăng
32 ( 2184 Lần ) Không tăng
15 ( 2138 Lần ) Tăng 182
07 ( 2134 Lần ) Không tăng
68 ( 2085 Lần ) Không tăng
59 ( 2005 Lần ) Giảm 182
09 ( 1954 Lần ) Không tăng
03 ( 1904 Lần ) Tăng 364
96 ( 1822 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số TP. HCM trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3988 Lần 728
0 2086 Lần 182
3180 Lần 546
1 1274 Lần 0
2816 Lần 546
2 910 Lần 0
1638 Lần 182
3 4669 Lần 182
728 Lần 0
4 1407 Lần 364
1407 Lần 182
5 2270 Lần 546
3032 Lần 182
6 1456 Lần 364
2087 Lần 182
7 2403 Lần 182
1224 Lần 0
8 3129 Lần 728
1954 Lần 364
9 2450 Lần 728

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )