http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số TP. HCM đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 30 ngày )
13      ( 26 ngày )
91      ( 22 ngày )
63      ( 20 ngày )
60      ( 19 ngày )
76      ( 17 ngày )
33      ( 15 ngày )
98      ( 15 ngày )
80      ( 14 ngày )
87      ( 14 ngày )
42      ( 13 ngày )
46      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 ( 848 Lần ) Giảm 243
47 ( 815 Lần ) Tăng 302
62 ( 811 Lần ) Tăng 286
17 ( 777 Lần ) Không tăng
66 ( 703 Lần ) Tăng 223
90 ( 614 Lần ) Tăng 306
85 ( 585 Lần ) Giảm 192
37 ( 571 Lần ) Tăng 268
57 ( 565 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 ( 1556 Lần ) Tăng 286
52 ( 1181 Lần ) Tăng 241
41 ( 1091 Lần ) Không tăng
47 ( 1089 Lần ) Tăng 302
53 ( 1026 Lần ) Không tăng
05 ( 869 Lần ) Không tăng
55 ( 837 Lần ) Không tăng
90 ( 823 Lần ) Tăng 306
17 ( 817 Lần ) Giảm 215

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

53 ( 2216 Lần ) Giảm 44
51 ( 2148 Lần ) Không tăng
62 ( 2072 Lần ) Tăng 286
17 ( 1992 Lần ) Giảm 7
52 ( 1967 Lần ) Tăng 241
03 ( 1869 Lần ) Không tăng
26 ( 1753 Lần ) Không tăng
70 ( 1727 Lần ) Không tăng
49 ( 1724 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số TP. HCM trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2300 Lần 210
0 2130 Lần 105
2337 Lần 247
1 2153 Lần 297
1756 Lần 488
2 2687 Lần 358
2789 Lần 811
3 1860 Lần 295
2395 Lần 291
4 1938 Lần 210
2226 Lần 844
5 2595 Lần 692
3188 Lần 74
6 3073 Lần 4
1444 Lần 604
7 3176 Lần 148
2500 Lần 927
8 2247 Lần 737
2420 Lần 306
9 1492 Lần 338

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )