http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 26 ngày )
56      ( 25 ngày )
74      ( 21 ngày )
75      ( 18 ngày )
76      ( 14 ngày )
33      ( 13 ngày )
58      ( 13 ngày )
82      ( 13 ngày )
66      ( 12 ngày )
88      ( 12 ngày )
01      ( 11 ngày )
77      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 ( 425 Lần ) Giảm 218
89 ( 424 Lần ) Không tăng
51 ( 414 Lần ) Giảm 218
84 ( 414 Lần ) Không tăng
13 ( 404 Lần ) Không tăng
12 ( 222 Lần ) Không tăng
32 ( 222 Lần ) Giảm 218
48 ( 222 Lần ) Không tăng
85 ( 222 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

12 ( 939 Lần ) Không tăng
26 ( 851 Lần ) Không tăng
07 ( 822 Lần ) Không tăng
38 ( 804 Lần ) Không tăng
51 ( 734 Lần ) Không tăng
49 ( 720 Lần ) Không tăng
13 ( 705 Lần ) Không tăng
17 ( 628 Lần ) Không tăng
83 ( 523 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

79 ( 2025 Lần ) Không tăng
13 ( 1980 Lần ) Không tăng
95 ( 1926 Lần ) Không tăng
15 ( 1795 Lần ) Không tăng
12 ( 1762 Lần ) Không tăng
17 ( 1738 Lần ) Không tăng
31 ( 1621 Lần ) Không tăng
24 ( 1592 Lần ) Không tăng
81 ( 1530 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
619 Lần 1090
0 426 Lần 436
859 Lần 654
1 435 Lần 654
851 Lần 436
2 858 Lần 218
435 Lần 218
3 1437 Lần 218
1050 Lần 436
4 849 Lần 218
831 Lần 218
5 850 Lần 218
848 Lần 218
6 649 Lần 654
223 Lần 0
7 627 Lần 1090
1495 Lần 218
8 659 Lần 218
439 Lần 436
9 860 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )