http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      ( 17 ngày )
63      ( 17 ngày )
61      ( 16 ngày )
89      ( 15 ngày )
97      ( 14 ngày )
49      ( 12 ngày )
87      ( 12 ngày )
95      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
33      ( 11 ngày )
99      ( 11 ngày )
05      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 ( 710 Lần ) Không tăng
16 ( 701 Lần ) Không tăng
06 ( 552 Lần ) Không tăng
85 ( 534 Lần ) Không tăng
25 ( 532 Lần ) Giảm 96
59 ( 526 Lần ) Không tăng
86 ( 515 Lần ) Giảm 73
11 ( 511 Lần ) Tăng 11
13 ( 503 Lần ) Giảm 67

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

88 ( 1046 Lần ) Giảm 282
91 ( 1037 Lần ) Không tăng
16 ( 987 Lần ) Không tăng
86 ( 884 Lần ) Không tăng
93 ( 853 Lần ) Giảm 251
67 ( 837 Lần ) Không tăng
39 ( 710 Lần ) Không tăng
06 ( 705 Lần ) Không tăng
08 ( 679 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 ( 2699 Lần ) Giảm 716
31 ( 2613 Lần ) Giảm 363
83 ( 2372 Lần ) Tăng 11
86 ( 2292 Lần ) Không tăng
88 ( 2289 Lần ) Không tăng
79 ( 2228 Lần ) Không tăng
44 ( 2199 Lần ) Giảm 363
39 ( 2165 Lần ) Không tăng
35 ( 2082 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1337 Lần 148
0 1429 Lần 7
2634 Lần 56
1 2499 Lần 220
1994 Lần 468
2 2281 Lần 68
1420 Lần 137
3 1730 Lần 217
1525 Lần 0
4 1037 Lần 56
2568 Lần 62
5 1835 Lần 167
1479 Lần 161
6 3228 Lần 271
1012 Lần 16
7 771 Lần 132
2043 Lần 204
8 1401 Lần 185
1971 Lần 73
9 1771 Lần 17

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )