http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 34 ngày )
72      ( 33 ngày )
00      ( 28 ngày )
40      ( 26 ngày )
26      ( 18 ngày )
38      ( 15 ngày )
81      ( 14 ngày )
73      ( 13 ngày )
13      ( 12 ngày )
66      ( 12 ngày )
55      ( 11 ngày )
21      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 ( 1098 Lần ) Tăng 260
48 ( 858 Lần ) Không tăng
46 ( 806 Lần ) Tăng 74
08 ( 655 Lần ) Tăng 296
82 ( 591 Lần ) Tăng 241
43 ( 587 Lần ) Không tăng
54 ( 571 Lần ) Tăng 571
18 ( 557 Lần ) Không tăng
93 ( 549 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 ( 1486 Lần ) Không tăng
48 ( 1123 Lần ) Không tăng
88 ( 1098 Lần ) Tăng 260
83 ( 1072 Lần ) Tăng 296
46 ( 1005 Lần ) Tăng 205
03 ( 875 Lần ) Không tăng
15 ( 818 Lần ) Giảm 111
54 ( 811 Lần ) Tăng 571
01 ( 807 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 ( 3667 Lần ) Không tăng
75 ( 2824 Lần ) Không tăng
44 ( 2799 Lần ) Không tăng
68 ( 2701 Lần ) Giảm 232
31 ( 2695 Lần ) Giảm 232
24 ( 2412 Lần ) Không tăng
83 ( 2320 Lần ) Tăng 296
35 ( 2319 Lần ) Không tăng
79 ( 2298 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2707 Lần 137
0 1623 Lần 344
2110 Lần 151
1 1668 Lần 215
625 Lần 245
2 2271 Lần 530
1796 Lần 151
3 2018 Lần 57
3358 Lần 127
4 2302 Lần 224
1456 Lần 142
5 1693 Lần 251
1552 Lần 547
6 1446 Lần 977
2072 Lần 69
7 1835 Lần 197
2910 Lần 855
8 3439 Lần 556
2299 Lần 401
9 2590 Lần 308

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )