http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 24 ngày )
72      ( 23 ngày )
80      ( 22 ngày )
12      ( 20 ngày )
85      ( 20 ngày )
00      ( 18 ngày )
07      ( 18 ngày )
76      ( 17 ngày )
17      ( 16 ngày )
40      ( 16 ngày )
16      ( 15 ngày )
57      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 ( 1073 Lần ) Không tăng
13 ( 1041 Lần ) Không tăng
66 ( 1039 Lần ) Không tăng
31 ( 1018 Lần ) Giảm 360
83 ( 1008 Lần ) Không tăng
68 ( 770 Lần ) Tăng 68
50 ( 763 Lần ) Giảm 292
62 ( 741 Lần ) Không tăng
69 ( 735 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 ( 1701 Lần ) Không tăng
75 ( 1449 Lần ) Không tăng
35 ( 1444 Lần ) Không tăng
68 ( 1441 Lần ) Tăng 68
66 ( 1411 Lần ) Không tăng
03 ( 1350 Lần ) Giảm 364
22 ( 1204 Lần ) Tăng 111
50 ( 1123 Lần ) Giảm 296
92 ( 1096 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

75 ( 3432 Lần ) Không tăng
31 ( 3027 Lần ) Không tăng
03 ( 2792 Lần ) Giảm 218
35 ( 2497 Lần ) Không tăng
68 ( 2475 Lần ) Tăng 68
98 ( 2473 Lần ) Giảm 218
79 ( 2331 Lần ) Không tăng
24 ( 2303 Lần ) Không tăng
44 ( 2227 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2433 Lần 885
0 1656 Lần 386
2260 Lần 179
1 1992 Lần 658
3018 Lần 222
2 2944 Lần 249
2520 Lần 1948
3 4994 Lần 539
2735 Lần 290
4 3226 Lần 420
3405 Lần 775
5 2855 Lần 237
3770 Lần 119
6 2487 Lần 185
1797 Lần 967
7 830 Lần 247
2505 Lần 68
8 3244 Lần 1285
2389 Lần 420
9 2602 Lần 146

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )