http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      ( 33 ngày )
17      ( 24 ngày )
13      ( 19 ngày )
81      ( 19 ngày )
03      ( 18 ngày )
36      ( 16 ngày )
18      ( 14 ngày )
45      ( 14 ngày )
50      ( 11 ngày )
95      ( 11 ngày )
96      ( 11 ngày )
32      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

86 ( 726 Lần ) Giảm 57
91 ( 716 Lần ) Không tăng
40 ( 710 Lần ) Không tăng
16 ( 694 Lần ) Không tăng
25 ( 650 Lần ) Không tăng
63 ( 529 Lần ) Không tăng
31 ( 498 Lần ) Không tăng
22 ( 497 Lần ) Không tăng
19 ( 493 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

40 ( 1105 Lần ) Giảm 233
86 ( 1051 Lần ) Không tăng
20 ( 884 Lần ) Không tăng
69 ( 883 Lần ) Tăng 7
63 ( 802 Lần ) Không tăng
34 ( 788 Lần ) Không tăng
91 ( 779 Lần ) Không tăng
31 ( 778 Lần ) Không tăng
74 ( 724 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 ( 3205 Lần ) Giảm 363
69 ( 2599 Lần ) Tăng 7
74 ( 2339 Lần ) Không tăng
91 ( 2328 Lần ) Không tăng
16 ( 2272 Lần ) Không tăng
86 ( 2187 Lần ) Không tăng
80 ( 2152 Lần ) Không tăng
09 ( 2142 Lần ) Không tăng
40 ( 1970 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
934 Lần 176
0 2382 Lần 68
2170 Lần 10
1 2203 Lần 150
2756 Lần 54
2 1401 Lần 6
1633 Lần 218
3 1027 Lần 0
1474 Lần 88
4 1203 Lần 162
1159 Lần 101
5 1396 Lần 70
2186 Lần 116
6 1679 Lần 140
1552 Lần 108
7 1407 Lần 314
1226 Lần 119
8 1759 Lần 183
1921 Lần 155
9 2552 Lần 44

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )