http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

13      ( 28 ngày )
50      ( 20 ngày )
57      ( 19 ngày )
66      ( 19 ngày )
87      ( 17 ngày )
07      ( 16 ngày )
65      ( 16 ngày )
55      ( 15 ngày )
85      ( 14 ngày )
52      ( 13 ngày )
94      ( 13 ngày )
11      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 ( 1558 Lần ) Không tăng
25 ( 1050 Lần ) Tăng 323
47 ( 939 Lần ) Không tăng
03 ( 909 Lần ) Không tăng
54 ( 896 Lần ) Không tăng
92 ( 896 Lần ) Giảm 31
24 ( 881 Lần ) Không tăng
72 ( 877 Lần ) Không tăng
84 ( 872 Lần ) Giảm 287

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 ( 1842 Lần ) Không tăng
25 ( 1449 Lần ) Tăng 323
84 ( 1415 Lần ) Không tăng
92 ( 1328 Lần ) Tăng 317
45 ( 1106 Lần ) Tăng 312
47 ( 956 Lần ) Không tăng
95 ( 917 Lần ) Không tăng
03 ( 909 Lần ) Không tăng
54 ( 896 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

06 ( 2583 Lần ) Không tăng
92 ( 2493 Lần ) Tăng 317
86 ( 2365 Lần ) Không tăng
91 ( 2308 Lần ) Giảm 20
25 ( 2297 Lần ) Tăng 323
84 ( 2233 Lần ) Không tăng
40 ( 2155 Lần ) Tăng 270
93 ( 2139 Lần ) Không tăng
41 ( 2087 Lần ) Tăng 580

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3327 Lần 701
0 1675 Lần 343
1396 Lần 25
1 2097 Lần 528
3183 Lần 308
2 2358 Lần 346
2057 Lần 901
3 3439 Lần 293
3468 Lần 621
4 2906 Lần 859
3139 Lần 356
5 3364 Lần 984
2273 Lần 253
6 2683 Lần 222
3405 Lần 35
7 2404 Lần 0
1563 Lần 1554
8 2908 Lần 356
2710 Lần 227
9 2682 Lần 288

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )