http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      ( 27 ngày )
01      ( 26 ngày )
71      ( 23 ngày )
18      ( 21 ngày )
61      ( 15 ngày )
75      ( 15 ngày )
97      ( 15 ngày )
67      ( 13 ngày )
50      ( 12 ngày )
59      ( 12 ngày )
91      ( 12 ngày )
03      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 ( 414 Lần ) Không tăng
69 ( 223 Lần ) Không tăng
19 ( 213 Lần ) Giảm 218
34 ( 213 Lần ) Không tăng
66 ( 213 Lần ) Giảm 218
02 ( 212 Lần ) Không tăng
11 ( 212 Lần ) Không tăng
17 ( 212 Lần ) Không tăng
27 ( 212 Lần ) Giảm 436

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

73 ( 1135 Lần ) Không tăng
15 ( 1099 Lần ) Không tăng
19 ( 1028 Lần ) Không tăng
13 ( 892 Lần ) Không tăng
74 ( 770 Lần ) Không tăng
08 ( 712 Lần ) Không tăng
11 ( 706 Lần ) Không tăng
22 ( 674 Lần ) Không tăng
27 ( 648 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 ( 2539 Lần ) Không tăng
15 ( 1859 Lần ) Không tăng
23 ( 1749 Lần ) Không tăng
90 ( 1623 Lần ) Không tăng
88 ( 1599 Lần ) Không tăng
13 ( 1541 Lần ) Không tăng
48 ( 1526 Lần ) Không tăng
08 ( 1450 Lần ) Không tăng
02 ( 1401 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
233 Lần 654
0 668 Lần 218
1476 Lần 654
1 425 Lần 218
416 Lần 654
2 1050 Lần 654
639 Lần 436
3 628 Lần 654
830 Lần 0
4 1274 Lần 436
244 Lần 436
5 436 Lần 0
1082 Lần 436
6 821 Lần 654
1063 Lần 0
7 1272 Lần 436
1243 Lần 0
8 215 Lần 436
424 Lần 654
9 861 Lần 218

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )