http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      ( 24 ngày )
56      ( 18 ngày )
74      ( 17 ngày )
87      ( 15 ngày )
14      ( 14 ngày )
04      ( 13 ngày )
76      ( 11 ngày )
45      ( 10 ngày )
51      ( 10 ngày )
58      ( 10 ngày )
11      ( 9 ngày )
19      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 ( 1067 Lần ) Không tăng
24 ( 564 Lần ) Không tăng
09 ( 535 Lần ) Không tăng
41 ( 534 Lần ) Không tăng
12 ( 523 Lần ) Tăng 10
18 ( 517 Lần ) Không tăng
97 ( 502 Lần ) Không tăng
68 ( 501 Lần ) Không tăng
33 ( 497 Lần ) Tăng 10

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 ( 1338 Lần ) Giảm 262
18 ( 1165 Lần ) Giảm 280
83 ( 859 Lần ) Không tăng
29 ( 848 Lần ) Không tăng
62 ( 835 Lần ) Không tăng
27 ( 816 Lần ) Không tăng
41 ( 814 Lần ) Giảm 247
53 ( 782 Lần ) Không tăng
57 ( 768 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 3455 Lần ) Tăng 7
01 ( 2528 Lần ) Giảm 363
63 ( 2501 Lần ) Không tăng
23 ( 2404 Lần ) Không tăng
05 ( 2400 Lần ) Không tăng
18 ( 2379 Lần ) Không tăng
62 ( 2242 Lần ) Không tăng
26 ( 2194 Lần ) Không tăng
57 ( 2189 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2403 Lần 209
0 995 Lần 138
1765 Lần 71
1 2625 Lần 71
2574 Lần 74
2 2274 Lần 133
2173 Lần 158
3 1752 Lần 73
1311 Lần 83
4 1640 Lần 22
757 Lần 274
5 1473 Lần 362
2039 Lần 133
6 1044 Lần 34
1399 Lần 422
7 1701 Lần 252
1463 Lần 15
8 2373 Lần 244
2232 Lần 22
9 2234 Lần 100

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )