http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 18 ngày )
40      ( 16 ngày )
44      ( 16 ngày )
70      ( 13 ngày )
47      ( 12 ngày )
61      ( 12 ngày )
79      ( 12 ngày )
23      ( 11 ngày )
32      ( 11 ngày )
39      ( 11 ngày )
85      ( 11 ngày )
02      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

83 ( 859 Lần ) Tăng 273
18 ( 856 Lần ) Tăng 283
01 ( 822 Lần ) Tăng 271
63 ( 728 Lần ) Không tăng
27 ( 669 Lần ) Không tăng
71 ( 642 Lần ) Tăng 296
65 ( 633 Lần ) Không tăng
82 ( 597 Lần ) Tăng 284
57 ( 589 Lần ) Tăng 288

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

57 ( 1277 Lần ) Tăng 288
81 ( 1133 Lần ) Không tăng
18 ( 1123 Lần ) Tăng 283
01 ( 1104 Lần ) Tăng 271
63 ( 989 Lần ) Không tăng
65 ( 900 Lần ) Không tăng
83 ( 859 Lần ) Tăng 273
41 ( 835 Lần ) Tăng 280
45 ( 814 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 4514 Lần ) Không tăng
62 ( 3531 Lần ) Tăng 261
11 ( 2886 Lần ) Không tăng
23 ( 2789 Lần ) Không tăng
63 ( 2765 Lần ) Không tăng
82 ( 2474 Lần ) Tăng 284
33 ( 2466 Lần ) Không tăng
01 ( 2413 Lần ) Tăng 271
19 ( 2384 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1982 Lần 580
0 2175 Lần 816
2856 Lần 578
1 3593 Lần 847
2581 Lần 787
2 2282 Lần 616
1197 Lần 696
3 2801 Lần 84
1231 Lần 102
4 1363 Lần 162
2579 Lần 62
5 1037 Lần 208
3352 Lần 821
6 1158 Lần 607
1739 Lần 57
7 2496 Lần 51
2518 Lần 106
8 2276 Lần 357
1079 Lần 79
9 1933 Lần 180

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )