http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Trà Vinh đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

36      ( 32 ngày )
41      ( 28 ngày )
73      ( 27 ngày )
06      ( 23 ngày )
04      ( 22 ngày )
39      ( 19 ngày )
45      ( 18 ngày )
97      ( 16 ngày )
69      ( 14 ngày )
98      ( 14 ngày )
37      ( 13 ngày )
12      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 ( 1315 Lần ) Không tăng
91 ( 1289 Lần ) Không tăng
59 ( 968 Lần ) Giảm 267
62 ( 940 Lần ) Không tăng
86 ( 920 Lần ) Không tăng
58 ( 877 Lần ) Không tăng
81 ( 804 Lần ) Tăng 261
76 ( 762 Lần ) Tăng 296
80 ( 755 Lần ) Tăng 251

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

59 ( 1847 Lần ) Tăng 325
11 ( 1549 Lần ) Giảm 264
03 ( 1409 Lần ) Giảm 291
91 ( 1389 Lần ) Không tăng
16 ( 1382 Lần ) Không tăng
65 ( 1315 Lần ) Không tăng
27 ( 1290 Lần ) Giảm 280
62 ( 1283 Lần ) Giảm 259
26 ( 1053 Lần ) Tăng 721

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

27 ( 3373 Lần ) Giảm 692
16 ( 3054 Lần ) Không tăng
11 ( 2720 Lần ) Không tăng
59 ( 2441 Lần ) Tăng 325
03 ( 2162 Lần ) Không tăng
81 ( 1929 Lần ) Tăng 261
26 ( 1921 Lần ) Tăng 721
65 ( 1889 Lần ) Không tăng
13 ( 1873 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Trà Vinh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3162 Lần 358
0 4207 Lần 965
1873 Lần 91
1 4346 Lần 137
2545 Lần 234
2 1720 Lần 717
822 Lần 267
3 2127 Lần 231
2326 Lần 564
4 2215 Lần 714
4010 Lần 718
5 2603 Lần 461
3925 Lần 659
6 2942 Lần 753
2355 Lần 638
7 2199 Lần 569
3089 Lần 453
8 1973 Lần 526
2689 Lần 267
9 2460 Lần 248

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )