http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Long An đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

02      ( 29 ngày )
09      ( 28 ngày )
29      ( 24 ngày )
58      ( 20 ngày )
49      ( 18 ngày )
96      ( 17 ngày )
16      ( 15 ngày )
37      ( 15 ngày )
40      ( 15 ngày )
92      ( 14 ngày )
72      ( 13 ngày )
21      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

76 ( 919 Lần ) Tăng 241
55 ( 679 Lần ) Tăng 247
84 ( 662 Lần ) Không tăng
13 ( 588 Lần ) Không tăng
06 ( 554 Lần ) Tăng 275
04 ( 542 Lần ) Tăng 507
81 ( 523 Lần ) Tăng 233
67 ( 517 Lần ) Tăng 214
54 ( 472 Lần ) Giảm 240

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 1024 Lần ) Không tăng
88 ( 1022 Lần ) Không tăng
57 ( 984 Lần ) Giảm 22
17 ( 983 Lần ) Tăng 268
61 ( 940 Lần ) Không tăng
55 ( 928 Lần ) Tăng 247
84 ( 922 Lần ) Không tăng
76 ( 919 Lần ) Tăng 241
68 ( 871 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

70 ( 2282 Lần ) Không tăng
06 ( 2187 Lần ) Tăng 275
94 ( 2151 Lần ) Không tăng
63 ( 2066 Lần ) Không tăng
10 ( 1909 Lần ) Không tăng
45 ( 1898 Lần ) Tăng 301
46 ( 1872 Lần ) Tăng 229
55 ( 1795 Lần ) Tăng 247
64 ( 1791 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Long An trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1658 Lần 1295
0 1553 Lần 715
1927 Lần 268
1 1737 Lần 498
1413 Lần 231
2 1289 Lần 441
1532 Lần 470
3 1904 Lần 22
1217 Lần 53
4 2622 Lần 86
2596 Lần 215
5 1934 Lần 548
2139 Lần 216
6 2211 Lần 526
2253 Lần 168
7 1504 Lần 220
2129 Lần 84
8 2221 Lần 897
1348 Lần 71
9 1228 Lần 452

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )