http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 23/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

83      ( 39 ngày )
25      ( 21 ngày )
37      ( 19 ngày )
38      ( 19 ngày )
94      ( 18 ngày )
26      ( 16 ngày )
82      ( 16 ngày )
86      ( 13 ngày )
44      ( 11 ngày )
90      ( 11 ngày )
99      ( 11 ngày )
29      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

09 ( 728 Lần ) Tăng 364
33 ( 547 Lần ) Không tăng
75 ( 547 Lần ) Tăng 182
28 ( 546 Lần ) Tăng 182
48 ( 546 Lần ) Tăng 182
80 ( 546 Lần ) Không tăng
00 ( 365 Lần ) Không tăng
34 ( 365 Lần ) Tăng 182
40 ( 365 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

48 ( 910 Lần ) Không tăng
42 ( 729 Lần ) Không tăng
89 ( 729 Lần ) Giảm 182
03 ( 728 Lần ) Không tăng
09 ( 728 Lần ) Tăng 364
12 ( 728 Lần ) Tăng 182
14 ( 728 Lần ) Không tăng
17 ( 728 Lần ) Không tăng
51 ( 728 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 2540 Lần ) Tăng 182
23 ( 2200 Lần ) Không tăng
14 ( 2148 Lần ) Không tăng
03 ( 2129 Lần ) Không tăng
85 ( 2051 Lần ) Tăng 182
21 ( 1970 Lần ) Tăng 182
13 ( 1952 Lần ) Tăng 182
44 ( 1813 Lần ) Không tăng
07 ( 1799 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đồng Tháp trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2004 Lần 182
0 2004 Lần 182
1092 Lần 546
1 2005 Lần 546
2184 Lần 0
2 1457 Lần 0
1459 Lần 182
3 2185 Lần 182
2005 Lần 182
4 729 Lần 182
1275 Lần 182
5 1458 Lần 364
1459 Lần 364
6 911 Lần 364
2004 Lần 182
7 1094 Lần 182
1639 Lần 0
8 2186 Lần 182
1277 Lần 364
9 2369 Lần 364

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )