http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hậu Giang đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99      ( 23 ngày )
35      ( 17 ngày )
38      ( 16 ngày )
74      ( 15 ngày )
30      ( 13 ngày )
43      ( 13 ngày )
18      ( 12 ngày )
48      ( 12 ngày )
24      ( 11 ngày )
97      ( 11 ngày )
31      ( 10 ngày )
55      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

64 ( 1222 Lần ) Không tăng
47 ( 1061 Lần ) Giảm 299
05 ( 1047 Lần ) Tăng 540
70 ( 881 Lần ) Giảm 189
82 ( 825 Lần ) Tăng 45
71 ( 609 Lần ) Giảm 326
34 ( 608 Lần ) Không tăng
59 ( 581 Lần ) Không tăng
39 ( 572 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

82 ( 1370 Lần ) Tăng 307
47 ( 1360 Lần ) Không tăng
05 ( 1318 Lần ) Tăng 540
64 ( 1222 Lần ) Không tăng
87 ( 1156 Lần ) Không tăng
70 ( 1070 Lần ) Không tăng
67 ( 1049 Lần ) Không tăng
03 ( 1030 Lần ) Tăng 5
04 ( 1029 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 ( 2486 Lần ) Tăng 540
20 ( 2432 Lần ) Giảm 42
47 ( 2365 Lần ) Giảm 6
16 ( 2193 Lần ) Không tăng
63 ( 2145 Lần ) Tăng 267
82 ( 2020 Lần ) Tăng 307
89 ( 1991 Lần ) Giảm 60
46 ( 1861 Lần ) Tăng 260
03 ( 1772 Lần ) Tăng 257

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hậu Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2817 Lần 19
0 2487 Lần 1113
2892 Lần 419
1 2264 Lần 112
2148 Lần 593
2 1829 Lần 735
2277 Lần 226
3 1929 Lần 882
2866 Lần 39
4 3115 Lần 545
1388 Lần 59
5 2697 Lần 1415
2281 Lần 296
6 2442 Lần 280
3075 Lần 39
7 3392 Lần 7
2967 Lần 274
8 1525 Lần 74
1665 Lần 106
9 2689 Lần 261

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )