http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hậu Giang đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      ( 38 ngày )
85      ( 23 ngày )
96      ( 22 ngày )
22      ( 20 ngày )
37      ( 17 ngày )
26      ( 16 ngày )
88      ( 15 ngày )
99      ( 15 ngày )
76      ( 13 ngày )
19      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
29      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

67 ( 684 Lần ) Tăng 227
41 ( 647 Lần ) Tăng 206
92 ( 619 Lần ) Không tăng
02 ( 610 Lần ) Tăng 319
93 ( 593 Lần ) Tăng 278
53 ( 581 Lần ) Tăng 352
16 ( 577 Lần ) Không tăng
91 ( 556 Lần ) Không tăng
36 ( 546 Lần ) Tăng 300

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

97 ( 1139 Lần ) Không tăng
53 ( 1045 Lần ) Tăng 581
91 ( 830 Lần ) Không tăng
82 ( 823 Lần ) Giảm 36
25 ( 813 Lần ) Không tăng
45 ( 809 Lần ) Không tăng
74 ( 783 Lần ) Không tăng
16 ( 775 Lần ) Giảm 82
36 ( 771 Lần ) Tăng 236

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

97 ( 2384 Lần ) Không tăng
46 ( 2067 Lần ) Không tăng
18 ( 1988 Lần ) Không tăng
91 ( 1985 Lần ) Không tăng
16 ( 1954 Lần ) Không tăng
53 ( 1934 Lần ) Tăng 581
01 ( 1900 Lần ) Không tăng
63 ( 1878 Lần ) Không tăng
90 ( 1876 Lần ) Tăng 535

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hậu Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2230 Lần 884
0 1602 Lần 121
1326 Lần 485
1 2852 Lần 197
1556 Lần 408
2 2140 Lần 60
2036 Lần 158
3 2779 Lần 339
1778 Lần 61
4 1720 Lần 438
1902 Lần 347
5 2285 Lần 272
2453 Lần 92
6 1540 Lần 320
1379 Lần 79
7 1710 Lần 538
1590 Lần 9
8 1404 Lần 29
3239 Lần 339
9 1454 Lần 216

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )