http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Phước đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

88      ( 32 ngày )
07      ( 31 ngày )
68      ( 26 ngày )
05      ( 21 ngày )
96      ( 19 ngày )
82      ( 18 ngày )
48      ( 17 ngày )
06      ( 16 ngày )
58      ( 14 ngày )
12      ( 13 ngày )
67      ( 13 ngày )
71      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 ( 1454 Lần ) Không tăng
39 ( 1111 Lần ) Tăng 325
44 ( 873 Lần ) Tăng 296
46 ( 791 Lần ) Tăng 540
10 ( 757 Lần ) Tăng 265
85 ( 676 Lần ) Tăng 341
63 ( 636 Lần ) Giảm 215
17 ( 614 Lần ) Tăng 274
03 ( 607 Lần ) Tăng 308

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 ( 1501 Lần ) Tăng 308
36 ( 1454 Lần ) Không tăng
39 ( 1388 Lần ) Tăng 325
30 ( 1193 Lần ) Không tăng
78 ( 1184 Lần ) Không tăng
42 ( 1144 Lần ) Tăng 34
80 ( 1099 Lần ) Không tăng
17 ( 1082 Lần ) Tăng 40
72 ( 1051 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 ( 2358 Lần ) Giảm 33
78 ( 2318 Lần ) Không tăng
91 ( 2118 Lần ) Tăng 260
20 ( 2090 Lần ) Giảm 8
10 ( 2064 Lần ) Tăng 265
01 ( 2023 Lần ) Không tăng
79 ( 1958 Lần ) Không tăng
03 ( 1926 Lần ) Tăng 308
43 ( 1903 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Phước trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1436 Lần 942
0 2975 Lần 265
2908 Lần 802
1 1767 Lần 1267
2235 Lần 792
2 2513 Lần 176
4173 Lần 325
3 2659 Lần 399
4562 Lần 1211
4 2383 Lần 10
2574 Lần 206
5 2559 Lần 676
2123 Lần 722
6 3629 Lần 567
1809 Lần 0
7 2605 Lần 40
2430 Lần 19
8 1148 Lần 253
1676 Lần 267
9 3683 Lần 912

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )