http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

07      ( 28 ngày )
31      ( 27 ngày )
91      ( 24 ngày )
40      ( 20 ngày )
60      ( 20 ngày )
09      ( 18 ngày )
88      ( 17 ngày )
96      ( 17 ngày )
70      ( 15 ngày )
99      ( 15 ngày )
33      ( 14 ngày )
36      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

78 ( 667 Lần ) Không tăng
41 ( 336 Lần ) Tăng 1
48 ( 335 Lần ) Tăng 1
64 ( 335 Lần ) Không tăng
72 ( 335 Lần ) Không tăng
80 ( 335 Lần ) Không tăng
11 ( 334 Lần ) Tăng 1
29 ( 334 Lần ) Tăng 1
32 ( 334 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

78 ( 667 Lần ) Không tăng
41 ( 338 Lần ) Tăng 1
50 ( 338 Lần ) Không tăng
74 ( 337 Lần ) Không tăng
80 ( 337 Lần ) Không tăng
21 ( 336 Lần ) Không tăng
32 ( 336 Lần ) Giảm 1
44 ( 336 Lần ) Tăng 1
62 ( 336 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

78 ( 1022 Lần ) Không tăng
44 ( 738 Lần ) Tăng 1
74 ( 617 Lần ) Không tăng
29 ( 574 Lần ) Giảm 143
11 ( 540 Lần ) Tăng 1
41 ( 509 Lần ) Tăng 1
80 ( 502 Lần ) Không tăng
50 ( 499 Lần ) Không tăng
64 ( 464 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Thừa T. Huế trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3 Lần 2
0 673 Lần 3
343 Lần 0
1 1006 Lần 3
672 Lần 2
2 1007 Lần 1
341 Lần 0
3 336 Lần 0
1340 Lần 1
4 1005 Lần 2
339 Lần 0
5 6 Lần 1
679 Lần 4
6 11 Lần 3
2008 Lần 1
7 670 Lần 2
339 Lần 1
8 1010 Lần 3
1 Lần 1
9 340 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )