http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Phú Yên đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

62      ( 25 ngày )
35      ( 18 ngày )
89      ( 17 ngày )
70      ( 15 ngày )
86      ( 15 ngày )
61      ( 13 ngày )
93      ( 13 ngày )
25      ( 12 ngày )
40      ( 11 ngày )
80      ( 11 ngày )
87      ( 11 ngày )
98      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

49 ( 312 Lần ) Không tăng
99 ( 160 Lần ) Không tăng
82 ( 159 Lần ) Không tăng
34 ( 157 Lần ) Không tăng
53 ( 157 Lần ) Tăng 1
64 ( 157 Lần ) Không tăng
67 ( 157 Lần ) Không tăng
05 ( 156 Lần ) Không tăng
10 ( 156 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

49 ( 314 Lần ) Không tăng
82 ( 163 Lần ) Không tăng
59 ( 162 Lần ) Không tăng
99 ( 162 Lần ) Tăng 1
34 ( 160 Lần ) Không tăng
97 ( 160 Lần ) Giảm 1
55 ( 158 Lần ) Không tăng
37 ( 157 Lần ) Giảm 1
47 ( 157 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

68 ( 686 Lần ) Không tăng
67 ( 588 Lần ) Không tăng
92 ( 588 Lần ) Không tăng
50 ( 559 Lần ) Không tăng
41 ( 479 Lần ) Không tăng
19 ( 447 Lần ) Không tăng
05 ( 441 Lần ) Giảm 299
99 ( 429 Lần ) Tăng 2
49 ( 421 Lần ) Giảm 92

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Phú Yên trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
163 Lần 1
0 315 Lần 0
163 Lần 1
1 8 Lần 0
165 Lần 2
2 318 Lần 0
320 Lần 1
3 163 Lần 1
474 Lần 0
4 320 Lần 1
628 Lần 0
5 315 Lần 0
320 Lần 2
6 12 Lần 3
10 Lần 1
7 628 Lần 3
162 Lần 3
8 11 Lần 0
475 Lần 1
9 790 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )