http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      ( 27 ngày )
32      ( 27 ngày )
42      ( 25 ngày )
45      ( 25 ngày )
97      ( 24 ngày )
54      ( 20 ngày )
86      ( 19 ngày )
31      ( 16 ngày )
39      ( 16 ngày )
88      ( 16 ngày )
57      ( 15 ngày )
12      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

89 ( 102 Lần ) Không tăng
25 ( 55 Lần ) Không tăng
36 ( 55 Lần ) Không tăng
71 ( 55 Lần ) Không tăng
33 ( 42 Lần ) Không tăng
68 ( 37 Lần ) Tăng 2
84 ( 36 Lần ) Tăng 1
95 ( 36 Lần ) Không tăng
22 ( 35 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

95 ( 134 Lần ) Giảm 1
08 ( 124 Lần ) Không tăng
36 ( 105 Lần ) Không tăng
89 ( 102 Lần ) Không tăng
11 ( 89 Lần ) Không tăng
01 ( 88 Lần ) Không tăng
26 ( 85 Lần ) Không tăng
74 ( 85 Lần ) Không tăng
28 ( 83 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 377 Lần ) Không tăng
71 ( 306 Lần ) Không tăng
01 ( 300 Lần ) Không tăng
74 ( 268 Lần ) Không tăng
62 ( 263 Lần ) Tăng 1
13 ( 254 Lần ) Không tăng
89 ( 227 Lần ) Không tăng
83 ( 221 Lần ) Giảm 1
78 ( 216 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
38 Lần 156
0 131 Lần 116
6 Lần 116
1 93 Lần 117
184 Lần 3
2 112 Lần 115
100 Lần 1
3 102 Lần 116
112 Lần 2
4 73 Lần 2
104 Lần 76
5 94 Lần 76
40 Lần 114
6 135 Lần 39
179 Lần 114
7 6 Lần 2
196 Lần 37
8 112 Lần 34
85 Lần 77
9 186 Lần 75

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )