http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

53      ( 36 ngày )
70      ( 34 ngày )
07      ( 33 ngày )
41      ( 22 ngày )
56      ( 16 ngày )
09      ( 15 ngày )
98      ( 15 ngày )
06      ( 13 ngày )
14      ( 13 ngày )
85      ( 13 ngày )
94      ( 13 ngày )
95      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

84 ( 404 Lần ) Tăng 268
24 ( 397 Lần ) Giảm 7
13 ( 307 Lần ) Tăng 108
67 ( 238 Lần ) Tăng 91
01 ( 228 Lần ) Không tăng
91 ( 217 Lần ) Giảm 101
97 ( 217 Lần ) Không tăng
55 ( 214 Lần ) Không tăng
26 ( 209 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 ( 498 Lần ) Tăng 94
13 ( 485 Lần ) Tăng 108
61 ( 432 Lần ) Tăng 101
84 ( 404 Lần ) Tăng 192
81 ( 400 Lần ) Không tăng
91 ( 399 Lần ) Không tăng
55 ( 366 Lần ) Không tăng
38 ( 363 Lần ) Không tăng
42 ( 319 Lần ) Giảm 71

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

10 ( 1349 Lần ) Không tăng
61 ( 1228 Lần ) Tăng 101
17 ( 1198 Lần ) Không tăng
00 ( 1174 Lần ) Giảm 178
97 ( 1154 Lần ) Không tăng
60 ( 1136 Lần ) Giảm 178
71 ( 1100 Lần ) Tăng 71
30 ( 1036 Lần ) Không tăng
27 ( 999 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
950 Lần 21
0 680 Lần 99
1123 Lần 206
1 930 Lần 61
1179 Lần 28
2 824 Lần 8
534 Lần 418
3 793 Lần 87
304 Lần 124
4 944 Lần 155
433 Lần 113
5 878 Lần 41
725 Lần 68
6 602 Lần 79
530 Lần 47
7 664 Lần 18
931 Lần 251
8 437 Lần 416
739 Lần 101
9 695 Lần 131

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )