http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 33 ngày )
79      ( 20 ngày )
71      ( 17 ngày )
42      ( 14 ngày )
54      ( 13 ngày )
91      ( 13 ngày )
02      ( 12 ngày )
31      ( 12 ngày )
44      ( 12 ngày )
62      ( 12 ngày )
82      ( 12 ngày )
65      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

27 ( 474 Lần ) Tăng 291
60 ( 471 Lần ) Tăng 110
97 ( 435 Lần ) Tăng 252
20 ( 366 Lần ) Không tăng
23 ( 366 Lần ) Không tăng
00 ( 361 Lần ) Không tăng
40 ( 361 Lần ) Không tăng
76 ( 361 Lần ) Giảm 65
90 ( 361 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

27 ( 474 Lần ) Tăng 291
60 ( 471 Lần ) Tăng 110
68 ( 453 Lần ) Tăng 148
97 ( 435 Lần ) Tăng 194
20 ( 429 Lần ) Không tăng
23 ( 427 Lần ) Giảm 58
76 ( 426 Lần ) Không tăng
40 ( 425 Lần ) Giảm 58
90 ( 424 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

27 ( 707 Lần ) Tăng 291
40 ( 572 Lần ) Không tăng
60 ( 570 Lần ) Tăng 110
19 ( 549 Lần ) Không tăng
68 ( 532 Lần ) Tăng 103
00 ( 524 Lần ) Giảm 90
97 ( 495 Lần ) Tăng 252
23 ( 486 Lần ) Không tăng
20 ( 478 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
656 Lần 13
0 2942 Lần 345
1141 Lần 349
1 366 Lần 195
2033 Lần 196
2 383 Lần 120
793 Lần 184
3 1244 Lần 91
1083 Lần 130
4 764 Lần 273
1246 Lần 93
5 839 Lần 13
1476 Lần 388
6 1220 Lần 67
910 Lần 325
7 1611 Lần 696
1239 Lần 156
8 1911 Lần 79
1613 Lần 330
9 905 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )