http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

70      ( 43 ngày )
09      ( 24 ngày )
28      ( 19 ngày )
76      ( 19 ngày )
73      ( 18 ngày )
88      ( 15 ngày )
34      ( 13 ngày )
63      ( 13 ngày )
79      ( 13 ngày )
12      ( 12 ngày )
65      ( 12 ngày )
87      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

31 ( 476 Lần ) Không tăng
14 ( 425 Lần ) Tăng 152
97 ( 414 Lần ) Tăng 132
18 ( 410 Lần ) Tăng 109
32 ( 404 Lần ) Không tăng
16 ( 333 Lần ) Giảm 110
22 ( 326 Lần ) Không tăng
74 ( 325 Lần ) Không tăng
35 ( 298 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

61 ( 591 Lần ) Tăng 124
18 ( 571 Lần ) Tăng 109
33 ( 529 Lần ) Không tăng
85 ( 482 Lần ) Tăng 118
31 ( 476 Lần ) Không tăng
32 ( 471 Lần ) Không tăng
78 ( 465 Lần ) Không tăng
35 ( 454 Lần ) Giảm 115
66 ( 451 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 ( 1197 Lần ) Giảm 34
66 ( 1160 Lần ) Không tăng
18 ( 1071 Lần ) Tăng 109
35 ( 970 Lần ) Không tăng
97 ( 942 Lần ) Giảm 19
00 ( 919 Lần ) Giảm 81
13 ( 902 Lần ) Không tăng
17 ( 901 Lần ) Không tăng
46 ( 901 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1068 Lần 74
0 1295 Lần 264
1510 Lần 132
1 1365 Lần 1
914 Lần 55
2 1088 Lần 30
2074 Lần 0
3 1253 Lần 121
1135 Lần 160
4 1008 Lần 57
826 Lần 275
5 1179 Lần 346
1235 Lần 267
6 1022 Lần 281
836 Lần 54
7 1498 Lần 112
1033 Lần 110
8 1578 Lần 189
1312 Lần 250
9 655 Lần 316

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )