http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 29 ngày )
50      ( 25 ngày )
49      ( 24 ngày )
91      ( 18 ngày )
96      ( 17 ngày )
16      ( 15 ngày )
44      ( 15 ngày )
48      ( 14 ngày )
52      ( 14 ngày )
72      ( 14 ngày )
77      ( 14 ngày )
89      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

60 ( 69 Lần ) Giảm 39
36 ( 56 Lần ) Không tăng
83 ( 56 Lần ) Không tăng
53 ( 55 Lần ) Không tăng
55 ( 55 Lần ) Giảm 39
78 ( 55 Lần ) Không tăng
90 ( 55 Lần ) Không tăng
69 ( 42 Lần ) Không tăng
45 ( 36 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

29 ( 127 Lần ) Không tăng
54 ( 117 Lần ) Không tăng
60 ( 108 Lần ) Không tăng
36 ( 105 Lần ) Không tăng
83 ( 105 Lần ) Không tăng
55 ( 94 Lần ) Không tăng
74 ( 84 Lần ) Không tăng
47 ( 74 Lần ) Không tăng
66 ( 73 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

54 ( 337 Lần ) Không tăng
26 ( 299 Lần ) Không tăng
73 ( 297 Lần ) Không tăng
17 ( 281 Lần ) Không tăng
87 ( 272 Lần ) Giảm 1
95 ( 267 Lần ) Không tăng
42 ( 247 Lần ) Không tăng
36 ( 235 Lần ) Không tăng
33 ( 234 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
59 Lần 0
0 146 Lần 39
27 Lần 39
1 39 Lần 39
45 Lần 156
2 4 Lần 39
114 Lần 39
3 138 Lần 0
127 Lần 78
4 101 Lần 156
144 Lần 195
5 127 Lần 117
204 Lần 117
6 132 Lần 78
126 Lần 39
7 149 Lần 78
101 Lần 39
8 77 Lần 39
79 Lần 0
9 113 Lần 117

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )