http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      ( 29 ngày )
69      ( 26 ngày )
62      ( 19 ngày )
30      ( 16 ngày )
76      ( 16 ngày )
41      ( 15 ngày )
23      ( 14 ngày )
42      ( 14 ngày )
56      ( 14 ngày )
26      ( 12 ngày )
79      ( 12 ngày )
97      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 ( 404 Lần ) Không tăng
51 ( 403 Lần ) Giảm 90
31 ( 401 Lần ) Không tăng
46 ( 394 Lần ) Tăng 100
55 ( 386 Lần ) Không tăng
14 ( 318 Lần ) Không tăng
12 ( 313 Lần ) Tăng 74
88 ( 291 Lần ) Tăng 118
67 ( 282 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 ( 611 Lần ) Giảm 130
51 ( 555 Lần ) Không tăng
11 ( 514 Lần ) Không tăng
55 ( 483 Lần ) Không tăng
57 ( 479 Lần ) Không tăng
46 ( 467 Lần ) Tăng 100
67 ( 449 Lần ) Không tăng
88 ( 421 Lần ) Tăng 118
13 ( 419 Lần ) Tăng 13

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

67 ( 1300 Lần ) Không tăng
11 ( 1207 Lần ) Không tăng
51 ( 1161 Lần ) Không tăng
46 ( 958 Lần ) Tăng 100
29 ( 953 Lần ) Tăng 95
43 ( 920 Lần ) Không tăng
60 ( 885 Lần ) Tăng 109
10 ( 862 Lần ) Không tăng
31 ( 741 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1134 Lần 35
0 563 Lần 22
1915 Lần 33
1 1772 Lần 327
524 Lần 163
2 1019 Lần 273
1082 Lần 36
3 1282 Lần 61
873 Lần 296
4 1660 Lần 38
1487 Lần 382
5 1002 Lần 79
976 Lần 354
6 880 Lần 269
760 Lần 85
7 784 Lần 463
830 Lần 238
8 903 Lần 244
947 Lần 241
9 653 Lần 139

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )